Краніопластика. Пластика дефектів черепа (Нейрохірургія)

 
 

Краніопластика. Пластика дефектів черепа (Нейрохірургія)

Учбово – науково дослідна робота студентаПластика дефекту кісток черепу, твердої мозкової оболонки дозволяє ліквідувати: небезпечність ураження головного мозку та синусів, боязливість хворого через можливість травмування мозку, косметичний дефект; запобігти розвитку рубцево-спайкового процесу .
Пластика дефектів кісток та твердої мозкової оболонки прово¬диться : з протезуванням небіологічними матеріалами органічної та неорганічної природи і тканинами біологічного походження.
Згідно сучасної класифікації, існуючі методи пластики діляться на аутопластику /для пластики використовуються тканини хворого/, аллопластику /консервовані, біологічної природи матеріали/, ксенопластику /матеріали, тваринного походження/ і експлантати /матеріали небіологічного характеру органічної та неорганічної природи/.
Ксенотрансплантація (за старою термінологією гетеротрансолантація) - пластичним матеріалом дефектів черепа являються кістки, взяті у тварин, птахів.
Експлантація використовує для пластики дефектів черепа матеріали небіологічного характеру і неорганічної природи. Поряд з золотом, сріблом, платиною, використовувались нержавіюча сталь, цирконій, тантал, віталій и похідні акрилових смол (поліметакрилат, плексиглас, старакрил, бутакрил, прогакрил, етакрил, норакрил, редонт та ін.).
За кордоном з успіхом використовуються та позитивно оцінюються похідні акрилових смол — рентгеновід’ємний полакос К та рентгеноконтрастний рефобацин полакос Р.
Що дозволяє закрити дефект міцним матеріалом, захищаючи мозок від зовнішніх подразників.
Але матеріали для пластики, що використовуються, хоч і являються інертними, не без деяких недоліків, вони оказують механічну, біологічну, хімічну і фізико-хімічну дію на оточуючі тканини (Імамалієв А.С. з соавт., 1973).

В залежності від термінів оперативного втручання розділяють первинну /в терміни до 2-х днів після травми/, первинно-відстрочену /до 2-х тижнів після травми/, ранню /до 2-х міся¬ців/ та піздню /більше 2-х місяців/ пластику дефектів кісток склепіння черепу.
Серед біологічних методів пластичного закриття кісткових дефектів виділяють аутопластику з використанням трансплантанту на ніжці, що з’єднує з материнською тканиною. Трансплантат при цій методиці добре кровопостачається та швидко пригоюється. Значним не¬доліком методу являється неможливість таким шляхом закрити де¬фекти великих розмірів. Крім того, виникає необхідність проведення додаткових операцій.
Метод вільної аутопластики кісток, взятих по сусідству з кістковим дефектом або з віддаленої частини скелету, не без тих самих недоліків.
Аллопластика. Трансплантати кістки, твердої мозкової оболонки, взяті від трупу, підвергнуті попередній обробці /виварювання, декальціонування, консервування, заморожування та ін./, знайшли найбільше використання.
При вирішенні питання про проведення первинно-відстроченної, ранньої та піздньої реконструктивної операції враховується загальний стан хворого, повноцінність первинної хірургічної обробки, наявність або відсутність пролабіювання мозку в дефект кіс¬тки, стан шкіряних покровів в ділянці рани. Кісткозбережуючий метод лікування уламкових, уламково-вдавленних, лінійних переломів з вдавлюванням краю кістки може бути здійсненний при відсутності тяжкого стану хворих, порушення вітальних функцій, набряку та набухання з пролабіюванням мозку в дефект кістки.
Клейовий остеосинтез знайшов широке застосування у клінічній практиці, забезпечуючи міцну фіксацію трансплантата. Метод дозволяє з’єднати воєдино відломки кісток будь-якої форми та розмі¬рів, зпрощує і пришвидчує проведення оперативного втручання. Потрібно вважати необхідним збереження кісткових фрагментів склепіння, зміщенних в порожнину черепу з окісттям, що значно відображається на подальшій їх регенерації. Малі кісткові фрагменти зазвичай віддалені від окісття и тому вони повністю вилучаються з ділянки фрагментованного перелому, оброблюються анти¬біотиками /канаміцин та ін./, після чего здійснюється клейовий остеосинтез.
Перспективною являється кістково-пластична трепанація з включенням в кістковий лоскут зони перелому. При цьому кісткові відломки з’єднуються з основним лоскутом засобами клейового остеосинтеза, доповнюємого шовковими швами.
Великого значення заслуговує метод подріблення вільно розміщенних кісткових відламків з подальшою укладкою кісткової стружки на невражену тверду мозкову оболонку, фібринову плівку, зо¬лоту фольгу та ін. Аутокісткова стружка може змішуватись зі згустками крові біополімером медичного призначення КЛ-З. Як вид кісткозберерігаючої операції аутокісткова стружка може бути отримана при вилученні з рани кісткових відламків, при відламково-вдавленних переломах і подрібленні їх. Фрагменти кісткової стружки становляться центрами острівного остеосинтеза.
Основні вимоги до пластичних матеріалів зводяться до того, щоб вони:
1/ не завдавали шкідливого впливу на тканини організму, в пер¬шу чергу на головний мозок та його оболонки;
2/ мали властивості гарного приживлення;
3/ могли легко моделюватись, швидко та простими методами оброблюватись;
4/ зручно та відмінно стерилізуватися;
5/ бути доступними і дешевими для використання широким колом нейрохірургів.
Конкуруючими матеріалами для пластики являються ауто- і аллотрансплантати, консервовані різними методами, і експлантати. Отримання біологічно повноцінних трансплантатів стало можливим в зв’язку з використанням достатньо низьких температур. Заморожування та зберігання в замороженому стані або швидке заморожування під вакуумом /ліофілізація/ забезпечує збереження не тільки морфологічної структури трансплантату, але і ДНК, що відіграє важливу роль в кістковій регенерації. Ліофілізована тканина малотоксична, можливо заміщення єю самих великих за разміром дефектів кісток склепіння черепу. В ургентній хірургії можуть використовуватися екс¬плантати - пластичний матеріал похідних акрилових смол. Найбільш приємливі стиракрил, бутакрил, протакрил, які не оказують значного токсичного впливу на оточуючі тканини, легко моделюються, доступні широкому колу хірургів. Фіксований на краях кістки клеєм трансплантат з самотвердіючої акрилової пластмаси забезпечує гер¬метичність закріплення кістквого дефекту. По мірі гідроліза та розсмоктування клею пластинка з похідних акрилових смол обростає сполучнотканинною капсулою, яка фіксує пластмасу до кістки після резорбції склеючої речовини.
Проблема пластичного заміщення дефекту твердої мозкової оболонки. При відсутності герметичності субдурального простору існує небезпечність винекнення ліквореї, інфекційних ускладнень, розвитку спаїчного процесу, епілептичних припадків. Тому герметичне закриття субдурального простору являється задачею першоступеневої важливості. Разщеплення оболонки приємлимо при невеликих дефектах, відсутності пролабіювання мозку. Апоневроз скроневого м’язу для пластики твердої мозкової оболонки недозволяє закрити великі дефекти і нерідко призводить до вираженого спаєчного процесу. Використання фібринової плівки для пластики дефектів твердої моз¬кової оболонки малопридатне через частого винекнення ліквореї, формування лікворної подушки, а іноді і появлення епілептичних припадків. Комбіноване застосування фібринової плівки і фасції забезпечує достатню герметичність субдурального простору, але потребує проведення додаткової операції.
Ліофілізована тверда мозкова оболонка, отримана від трупу, являється достатньо ефективною, забезпечує закриття самих великих за розмірами дефектів, легко підшивається до краю де¬фекту твердої мозкової оболонки, надійно захищає від розвитку ліквореї. В умовах екстренної хірургічної допомоги для закриття дефектів твердої мозкової оболонки зручно застосовувати поліетиленову плівку.
Таким чином, первинна пластика черепу і твердої мозкової оболонки повинна застосовуватись у потерпілих як заключний етап хірургічної обробки, що виконується в ранні терміни.
Протипоказання до первинної пластики:
1/ тяжкий стан хворих, порушення вітальних функцій, набряк та набухання з пролабіюванням мозку в дефект кістки.;
2/ невидалені інородні тіла , поренцефалія;
3/ наявність ознак гнійної інфекції у рані, великому скальпованному дефекті м’яких покровів черепу, коли немає можливості наглухо зашити шкірну рану;
4/ комбінування уражень кісток склепіння черепу і його повітряноносних пазух.
Первинно-відстрочена краніопластика передбачає замі¬щення дефектів склепіння черепу у терміни від 2 діб до 2 тижнів після первинної хірургічної обробки. Заростання рани до цього часу відбувається з формуванням неміцного рубця і краї рани легко разводяться тупим шляхом та за допомогою гідравлічної препаровки розчином новокаїна. Пластика в ці терміни виконується тим хворим, у яких первинна краніопластика не виконувалась і у яких немає протипоказань до пластичної операції.
Рання краніопластика виконується до 2-х місяців після травми. За цей час створюються умови для проведення пластичного закриття дефекту склепіння черепу. Під час операції в цей період виявляється достатньо виражений спаєчний процес.
Піздня краніопластика повинна проводитися не піздніше 6-12 місяців після травми, якщо відсутні протипоказання. Терміни її проведення визначаються в кожному окремому випадку. Против¬показанням до неї можуть бути: вибухання мозку в кістковий дефект, знайденні в порожнині черепа чужорідні тіла, виражені психі¬чні порушення, тривалі запальні зміни зі сторо¬ни шкірних покровів голови.
Дефект кістки черепу у віддаленний період зазвичай заповнений рубцевою тканиною. Ця тканина щільно зрощена у зовнішніх відділах з м’язом, апоневрозом і шкірою, окістям та краями дефекту кістки, а також з краями дефекту твердої мозкової оболонки, м’якої і арахноїдальної, враженною ділянкою мозку. Субдуральний простір в ділянці рубця повністю облітерировано.
Невеликі дефекти твёрдої мозкової оболонки закривають за допомогою оболонково-рубцевої тканини шляхом її розшарування, при великих дефектах використовують аллотрансплантати, експлантати.


Создан 06 июн 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Украинская Баннерная Сеть
Med-Doc.INFO - Портал для врачей, студентов, пациентов.
Український біологічний сайт Благотворительный Фонд АДВИТА. Сбор пожертвований на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями Переводчик онлайн Счетчик посещений Counter.CO.KZ CO.KZ WebGroup NataHaus.ru - Лучшие книги Интернета и прочие новости