Все тесты по ортопедической стоматологии за 8 семестр

 
 

Все тесты по ортопедической стоматологии за 8 семестр

Итоговое - зачётноеУ хворого З., 54 років, внаслідок травми нижньої щелепи спостерігається закритий перелом альвеолярного відростку у фронтальній ділянці. Об'єктивно: зубна формула: 36, 37, 44. Відкривання рота обмежене. Яке ортопедичне лікування найбільш доцільно застосовувати в даного хворого?
Шина Ванкевич
Шина Васильєва
Шина Тігерштедта
Шина Порта
Шина Збаржа

У хворого 58 років для виготовлення ектопротеза орбіти отримують маску обличчя. В якому напрямку потрібно її зняти?
Вперед і донизу
Вперед і вліво
Вперед і вправо
Вперед і вверх
Вперед

Хворому 50 років з мікростомією виготовляється частковий знімний протез. Які відбиткові ложки краще використати для отримання відбитків?
Стандартні розрізані
Стандартні металеві
Стандартні одноразові
Стандартні перфоровані
Стандартні індивідуалізовані

Хворому 60 років для виготовлення ектопротезу необхідно отримати маску обличчя за Гіпократом. Який відбитковий матеріал слід використати?
Гіпс
Дентафоль
Стомальгін
Стенс
Стомафлекс

Хворому 45 років для заміщення дефекту твердого і м'якого піднебіння виготовляється обтуратор за методикою Ільїної-Маркосян. Який спосіб з'єднання фіксуючої частини з обтуруючою буде застосовано?
Кнопковий
Стрічковий
Кламерний
Шарнірний
Пружинний

У хворого 45 років відсутні 11, 21 зуби. Проведена операція двоетапної імплантації. Через який час при сприятливій течії загоювання рани на них можна буде закріпити штучні коронки?
4-6 місяці
1-3 місяці
7-9 місяців
10-12 місяців
Більше 12 місяців

Військовослужбовцю з переломом нижньої щелепи надається кваліфікована допомога на ОМедБ. Яку з вказаних транспортних шин слід застосувати?
Підборідяна праща
Гладенька шина-скоба
Шина з розпіркою
Стрічкова шина
Шина з зачіпними петлями

Військовослужбовцю з переломом нижньої щелепи проведене лігатурне ув'язування зубів за Айві. Через який термін потрібно зняти шину?
4-5 дні
7 день
2-3 дні
12 днів
28 днів

Військовослужбовцю з переломом нижньої щелепи надається допомога на МПП. Який із вказаних апаратів потрібно використати?
Фіксуючий
Репонуючий
Формуючий
Заміщуючий
Комбінований

Військовослужбовцю з переломом верхньої щелепи в ОМЗ проводиться транспортна іммобілізація уламків. Яку з вказаних шин потрібно застосувати?
Шина-ложка Лімберга
Шина Тігерштедта
Шина Вебера
Шина Ванкевич
Шина Марея

При медичному огляді особового складу мотострілецького полку, дислокованого в 110 км від військового шпиталю, виявлено 19 військовослужбовців, які потребують протезування зубів. Скільки їх повинно бути для виїзду пересувного стоматологічного кабінету?
25 і більше
До 10
До 15
До 20
До 24

Больной, 60 лет, обратился в челюстно-лицевой стационар с жалобами на боли, кровотечение, нарушение жевания. В анамнезе травма нижней челюсти на уровне центральных резцов. Припухлость на месте перелома. Открывание рта не ограниченное. Обе челюсти беззубые. Какая конструкция наиболее целесообразна ?
Надесневая шина Порта
Надесневая шина Лимберга
Аппарат Рудько
Надесневая шина Гунинга
Зубо-десневая шина Ванкевич

У больного 40 лет, как осложнение срединного перелома нижней челюсти обнаружено образование ложного сустава. Отсутствуют 32, 31, 41 зубы. Остальные зубы интактны, устойчивы. Видимого смещения отломков нижней челюсти не наблюдается. На Rо-грамме дефект костной ткани до 1 см. Применение какого зубного протеза более показано в данном случае?
Мостовидный протез с шинированием рядом стоящих зубов
Бюгельный протез
Пластинчатый с шарниром Гаврилова
Пластинчатый с шарниром Оксмана
Мостовидный протез без шарнира

Больной А., 49 г., двусторонний перелом н/ч в участке 44 34 зубов, остальные жевательных зубы отсутствуют, беззубые фрагменты несмещенные, но подвижные. Какой ортопедический аппарат целесообразно применить для иммобилизации отломков?
Шину Ванкевич с пелотами.
Аппарат Рудько
Шину Лимберга
Аппарат Петросова
Аппарат Збаржа.

Больной О., 50 лет, с полной потерей зубов жалуется на боль в углу нижней челюсти. Рентгенологически: левосторонний перелом тела нижней челюсти в участке 34 и 35 зубов без дефекта костной ткани. Какую шину необходимо использовать?
Аппарат Лимберга
Шина Вебера
Аппарат Рудько
Аппарат Катца
Аппарат Тура

У больного Ю., 54 года, с полным отсутствием зубов на верхней челюсти, І тип атрофии по Шредеру, и сквозной дефект твердого неба, наступившего в результате огнестрельного ранения, располагающийся в передней и средней третях твердого неба и имеющий овальную форму размером 1,5 см. Нарушения целостности переходной складки не наблюдается. Какой способ фиксации протеза наиболее приемлем в данном случае?
Создание в протезе двойного выступа на небном участке вокруг дефекта
Раздельное изготовление обтураторов и полного съемного протеза
За счет обтурирующей части с магнитом
С помощью обтуратора, изготовленного из эластичной пластмассы
Использование разборного протеза

Хворому Д., 40 років, для усунення дефектів м'яких тканин обличчя внаслідок автокатастрофи планують пластику обличчя. З яких основних частин складаються формуючі апарати, які застосовують при пластиці обличчя?
Фіксуючої і формуючої.
Репонуючої і формуючої.
Заміщуючої і формуючої
Направляючої і формуючої.
Розмежовуючої і формуючої.

Хворому Б., 43 років, для усунення дефекту переднього відділу нижньої щелепи, що виник внаслідок вогнепального поранення, планують кісткову пластину з використанням фіксуючого апарату лабораторного виготовлення за А.І. Бетельманом. Які конструкційні елементи цього апарату?
Зустрічні коронки на бокові зуби-антагоністи з припаяними трубочками до їх щічної поверхні та П-подібної скоби із нержавіючої сталі.
Коронки на бокові зуби нижньої щелепи з припаяними трубочками до їх щічної поверхні та сполучаючого металевого стрижня.
Спаяні коронки на бокові зуби верхньої щелепи з пєлотами для утримування фрагментів нижньої щелепи.
Гіпсова шапочка з двома позаротовими стрижнями для утримування фрагментів нижньої щелепи.
Алюмінієва дротяна скоба діаметром 2-2,5 мм, фіксована лігатурним дротом до бокових зубів нижньої щелепи.

Хворому С., 38 років, після травми в автокатастрофі планують пластику носа із застосуванням формуючого апарату З.Я.Шура. Які конструкційні елементи цього апарату?
Паяна шина на зуби верхньої щелепи і знімна дуга з позаротовими стрижнями для фіксації формуючого пєлота.
Паяна шина на зуби нижньої щелепи і знімна дуга з позаротовими стрижнями для фіксації каркасу і формуючого пєлота.
Паяна шина на зуби верхньої щелепи і незнімна дуга з позаротовими стрижнями для фіксації каркасу і формуючого пєлота.
Паяна шина на зуби нижньої щелепи і незнімна дуга з позаротовими стрижнями для фіксації каркасу і формуючого пєлота.
Гіпсова головна пов'язка зі стрижнем для фіксації пластмасової вставки.

Хворому А., 56 років для усунення рубців слизової оболонки переддвір"я порожнини рота планують пластику з використанням формуючого апарату за Шитовою. Які конструкційні елементи цього апарату?
Знімний протез із зигзагоподібним дротом у ділянці пластики.
Незнімний протез із двома пєлотами у ділянці пластики.
Алюмінієва дротяна шина, вигнута у вигляді скоби із петлями в ділянці пластики.
Гладка стальна шина-скоба з розпорками у ділянці пластики.
Назубна капа з двома позаротовими стрижнями.

Хворий 60 років із повною втратою зубів на в/щ та н/щ скаржиться на біль в ділянці тіла нижньої щелепи справа. Об'єктвино: незначна припухлість; "симптом сходинки", відкривання рота затруднене. Рентгенологічно: правосторонній перелом нижньої щелепи в ділянці ментального отвору. Яку шину потрібно використати для лікування пацієнта?
Шина Порта.
Шина Катца.
Шина Вебера.
Шина Ванкевич.
Шина Васільєва.

У клініку ортопедичної стоматології направлений хворий К. 35 років, із діагнозом "Перелом н/щ справа в межах зубного ряду без зміщення уламків". Який фіксуючий аппарат рекомендовано застосувати в даному випадку?
Пластинкову зубоясневу шину.
Шину Ванкевич.
Апарат Шура.
Апарат Бруна.
Апарат Катца.

Хворому П., після планування резекції підборідочного відділу нижньої щелепи, виготовляють постерезекційний безпосередній протез за методикою Оксмана. З якою метою в даному протезі є знімний блок різців та ікол?
Для запобігання можливої асфіксії.
Для зменшення ваги протеза.
Для зменшення напруження в навколишніх тканинах.
Для зручності прийому їжі.
Для кращої епітелізації рани.

Хворий С., 63 роки швидкою медичною допомогою доставлений в стоматологічне відділення районної лікарні з діагнозом: односторонній перелом нижньої щелепи.Хворий користувався повними знімними пластинковими протезами. При обстеженні ротової порожнини виявлено І тип за Келлером альвеолярного відростка, перелом тіла щелепи в проекції відсутніх 45-46 зубів з незначним зміщенням. Виберіть найбільш ефективний апарат для лікування перелому щелепи.
Протези хворого в комбінації з підборідковою пращею.
Шина Порта.
Шина Гунінга-Порта.
Шина Лімберга.
Шина Ванкевич.

Хворий В.,50 р., звернувся в клініку ортопедичної стоматології зі скаргою на біль, кровоточивість ясен верхніх фронтальних зубів. Після комплексного обстеження поставлено д-з: генералізований пародонтит І-П-Ш ст. Для стабілізації рухомих 21/12 зубів рекомендовано.
Ендодонто-еносальний імплантат.
Імобілізаційна пластмасова шина.
Шина із спаяних півкоронок.
Метало-пластмасова шина.
Шина Лімберга.

Мужчина 55 р., отримав удар у фронтальну ділянку н/щ. Діагностовано перелом н/щ. До травми користувався знімними протезами (частковим пластинковим для н/щ і повним для в/щ). Що можна використати для транспортної імобілізації перелому?
Протези пацієнта.
Шину Вебера
Шину Ванкевич.
Апарат Збаржа.
Шину Васильєва.

Хворому С., 68 р., було проведено операцію повного видалення н/щ. До операції знято відбиток з в/щ і н/щ і виготовлено замісний протез н/щ. За допомогою чого забезпечується фіксація цього протезу у ротовій порожнині?
Спіральних пружин Фошара.
Зачіпних петель.
Кламерів.
Магнітів.
Атачменів.

У хворого 45 років - звичний вивих. Після вправляння вивиха для профілактики повторного вивиху слід обмежити відкривання рота. Який апарат найбільш доцільний в даному випадку?
Апарат Петросова
Апарат Андрезена
Апарат Бетельмана
Апарат Шура
Апарат Бруна

Хворий К, 34 років скаржиться на гострий біль в зубах у фронтальній ділянці верхньої щелепи, який підсилюється при накушуванні, рухливість і зміщення зубів. В анамнезі травма обличчя. Об'єктивно: зуби 11, 12 рухомі І-ІІ ст., слизова оболонка в ділянці 11, 12, 13 зубів гіперемована. На R - грамі 11, 12 в ділянці верхньої третини кореня - чіткі контури перелому. Пальпація в ділянці проєкції 11,12 та перкусія болючі. Яка першочергова тактика лікаря в даній клінічній ситуації ?
Провести лігатурне ув'язування рухомих і стійких зубів
Провести резекцію верхівки коренів 11,12
Депульпувати 11,12, виготовити штифтові конструкції
Видалити рухомі зуби
Накласти гладку шину-скобу

Хворий А, 44 років скаржиться на невиразну мову, попадання рідкої їжі в носову порожнину. В анамнезі вогнепальне поранення. Об'єктивно: зубний ряд верхньої щели з двосторонніми включеними дефектами зубного ряду, опорні зуби стійкі, в передній третині піднебіння дефект розміром 1,0 х 1,5 см., межі дефекту рубцево змінені, рубці мають заокруглену форму. Хворий від хірургічного лікування відмовився. Яка конструкція протеза показана даному хворому ?
Протез-обтуратор з двошаровим базисом
Заміщуюча піднебінна пластинка
Частковий знімний протез з утримуючими кламерами
Розбірна конструкція - обтуратор, фіксуюча пластинка
Бюгельний протез з обтуратором із еластичної пластмаси

Хворий В, 52 років направлений в ортопедичне відділення хірургом онкологічного диспансеру з метою вибору конструкції протезу. Хворому планується проведення резекції альвеолярного відростку у фронтальній ділянці без сполучення с порожниною носа. Які повинні бути вимоги до конструкції пострезекційного протезу у даному випадку ?
Базис протезу в ділянці резекції виготовляеться з потовщенням
Обтуруюча частина протезу виготовляється порожнистою
Виготовляеться звичайний частковий знімний протез, з постановкою зубів "на дотиці"
Виготовляється бюгельний протез з обтуратором
Виготовити знімний мостоподібний протез

Хворий С, 35 років доставлений бригадою швидкої допомоги у щелепно-лицевий стаціонар після травми обличчя з виробництва. Об'єктивно: зубні ряди інтактні. Перелом нижньої щелепи у фронтальному відділі з дефектом кістки розміром 0,8 см, відламки рухомі. Проведена первинна хірургічна обробка рани, накладена асептична пов'язка. Який метод лікувальної імобілізації відламків нижньої щелепи слід зостосувати?
Накладання витої шини розпірки Ентеліса
Накладання шини Тігерштедта з розпірковим вигином
Накладання шини Тігерштедта з зачіпними петлями
Накладяння шини Тігерштедта з похилою площиною
Накладання гладкої шини-скоби зі стенсовим вкладишем

Хворий В, 32 років скаржиться на гострий біль, рухливість зубів у фронтальній ділянці верхньої щелепи, порушення мови, що виникли в наслідок травми. Об'єктивно: Альвеолярний відросток верхньої щелепи разом з 12, 11, 21 зубами зміщений вниз, є травма слизової оболонки. Спостерігається рухомість опорних 16, 15, 14, 13, 22, 23, 24 - І ст., клінічні коронки низькі. Яка ортопедична конструкція доцільна в цьому випадку для репозиції відламків ?
Дротяна шина з П-подібним виступом вгору з гумовою тягою
Дротяна шина з П-подібним виступом вниз з лігатурною тягою
Сталева стаціонарна дротова дуга товщиною 1,2-1,5 мм з гумовою тягою
Шина Тігерштедта з опорною площиною
Пружна дуга Енгля

Больной М., 1959г.р., обратился с жалобами на посттравматические боли в области подбородка. При обследовании определены: срединный перелом н/ч при дефекте зубного ряда 1 класса Кеннеди, повышен рвотный рефлекс. Больному показано изготовление шины Ванкевич в модификации Степанова. Высота исправляющих плоскостей данной шины будет определяться:
Степенью открывания рта;
Произвольно;
Высотой центрального соотношения челюстей;
Формой беззубых альвеолярных гребней на н/ч;
Высотой моляров на в/ч.

Больной К., 1983 г.р., поступил в клинику с признаками сотрясения головного мозга /тошнота, многократная рвота/. При обследовании определен перелом н/ч в области ментального отверстия справа со смещением отломков, зубные ряды интактны, зубы устойчивые. В условиях ограниченного времени /в связи с неблагоприятным общим состоянием/ предпочтительно провести шинирование:
Стандартной ленточной шиной Васильева;
Шиной пластмассовой по Марею;
Шиной Тигерштедта;
Зубонадесневой шиной Вебера;
Зубонадесневой шиной Ванкевич.

Больная А., 1932 г.р., обратилась в клинику с жалобами на затрудненное откусывание и пережевывание пищи. Из анамнеза - 1.5 месяца назад лечилась по поводу перелома н/ч справа, лечение не было закончено по общим показаниям. После обследования поставлен диагноз: несросшийся перелом н/ч справа с подвижностью отломков в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Предложено изготовить съемный протез с шарнирным соединением его частей. Какое соединение обеспечит подвижность шарнира в соответствии с подвижностью отломков н/ч.
Шарообразный /двусуставной/ шарнир по Оксману;
Проволочный шарнир по Гаврилову;
Пружинный шарнир по Ванштейн;
Шарнир Коппа первого типа;
Шарнир Коппа третьего типа.

Больному К., 1930 г.р., показана правосторонняя резекция верхней челюсти по поводу новообразования. После резекции показано этапное ортопедическое лечение. Резекционная часть непосредственного протеза /по Оксману/ изготавливается:
До операции - после фантомной резекции модели верхней челюсти;
Непосредственно после операции;
После эпителизации раны;
Через 3-6 месяцев после операции;
До изготовления фиксирующей части протеза

Больной Б., 1949 г.р., планируется резекция левой половины н/ч вместе с ветвью. Показано изготовление челюстного непосредственного протеза по Оксману. Для удержания оставшегося фрагмента н/ч от смешения в сторону дефекта при этом служит:
Съемная или несъемная наклонная плоскость на фиксирующей части;
Фиксирующая часть в целом;
Многокламмерная система;
Резекционная часть;
Искусственные зубы.

Больному Д., 1952 г.р., с послеоперационным дефектом мягкого неба, осложненным рубцовыми изменениями показано изготовление обтуратора Померанцевой-Урбанской. Этот обтуратор состоит из:
Фиксирующей части, соединенной пружинящей стальной пластинкой с обтурирующей части с двумя клапанами;
Фиксирующей части, соединенной неподвижно с обтурирующей части;
Фиксирующей пластины;
Фиксирующей части и с обтурирующей части из эластичной пластмассы;
Фиксирующей части и с обтурирующей части из жесткой пластмассы.

При пластике носа больному 3., 1950 г.р., изготовлен формирующий аппарат по методике Шура. Фиксирующей частью этого аппарата является:
Паяная шина на зубах в/ч с внеротовыми стержнями;
Стандартная головная шапочка;
Гипсовая головная повязка;
Зубонадесневая шина Вебера с внеротовыми стержнями;
Съемная пластинка на в/ч с внеротовыми стержнями.

Больной Д., 1963 г.р., обратился в клинику с привычным подвывихом н/ч. Необходимо создать препятствие для широкого открывания рта. Зубы неподвижны. Какой конструкции ортопедического аппарата при этом следует отдать предпочтение?
Съемный аппарат Шредера;
Съемный аппарат Поморанцевой-Урбанской;
Аппарат Петросова, фиксирующий на кольцах;
Аппарат Ядровой;
Аппарат Петросова, фиксирующий на коронках.

Больной В., 1949 г.р., показано изготовление эктопротеза орбиты. При получении гипсовой маски лица для предотвращения появления гематомы на спинке носа гипсовый оттиск снимают, направляя:
Вперед и несколько вниз;
Вперед;
Вперед и вверх;
Предварительно размачивая;
Слегка покачивая из стороны в сторону.

Больной М., 65 лет, жалуется на послеоперационный срединный дефект твердого неба, частичное отсутствие зубов на в/ч, затрудненное жевание, гнусавость. Объективно: отсутствуют 18, 16, 15, 11, 23, 28, 35, 38, 48, 47 зубы. Принято решение изготовить бюгельный протез с обтурирующей частью. На какой части бюгельного протеза предпочтительней расположить обтурирующую часть?
На дуге бюгельного протеза
На сетке бюгельного протеза
На искусственных зубах на опорно-удерживающих кламмерах
На базисе бюгельного протеза
На базисе бюгельного протеза

Больная М., 62 года, обратилась с целью протезирования. При обследовании определен ложный сустав в области ментального отверстия н/ч справа. Отсутствуют 18, 27, 28, 38, 37, 35, 34, 31, 41, 44, 45, 46, 48 зубы. От операции остеосинтеза пациентка отказалась. Какая конструкция обеспечит наибольшую (индивидуальную) подвижность частей съемного протеза.
Шарообразное (двусуставное) сочленение по Оксману
Проволочний шарнир Гаврилова
Шарнир Ванштейна
Шарнир Коппа I типа
Шароамортизационный кламмер Курляндского

Больной Д., 59 лет, обратился с целью протезирования. Три месяца назад лечился по поводу перелома тела н/ч слева. Отсутствуют: 18, 27, 28, 38, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, зубы. Прикус перекрестный левосторонний со смыканием зубов боковыми поверхностями.
Съемный протез с двойным зубным рядом
Пришлифовка зубов с последующим несъемным протезированием
Ортопедическое лечение
Несъемный протез на имплантантах
Съемный протез с кламмерами по Кемени

Больной Ю. 32 года обратился в клинику ортопедической стоматологии, с диагнозом: перелом в/ч. Для лечения перелома в/ч возможно применение стандартного комплекта Збаржа. Как осуществляется при этом фиксация внутриротовой части?
С помощью двойной стандартной дуги
Алюминиевой назубной шиной
Небной пластинкой из пластмассы
Зубонадесневой шиной Вебера
Паяной шиной с опорными коронками

Больной К., 35 лет, обратился с посттравматическими жалобами на нарушение смыкания зубов. При объективном исследовании выявлено вколоченный перелом альвеолярного отростка верхней челюсти в переднем отделе. Все зубы сохранены. Какое шинирование показано в этом случае?
С помощью стальной назубной дуги и лигатурным вытяжением
Проволочной шиной Збаржа
Лигатурным связыванием
Шиной Тигерштедта
Стандартной пластмасовой шиной Тардашникова

Больной З., 46 лет, обратился в клинику с посттравматическими жалобами на нарушение смыкания зубов. При обследовании выявлен двусторонний перелом в/ч, с ограниченной подвижностью отломков. Зубы сохранены. Какой аппарат показан при лечении:
Аппарат З.Я Шура со встречными внеротовыми
Стандартная шина Збаржа в модификации М.З. Миргазизова
Шина Тигерштедта с межчелюстным вытяжением
Фиксирующий накостный аппарат А.Ф.Рудько
Штампованная пластмассовая каппа по Э.Я. Варесу

В клинику поступил полугодовалый ребенок со сквозной срединой расщелиной мягкого и твердого неба. Расщелина верхней губы была ушита в 1,5 месяца жизни. Какой обтуратор необходимо изготовить?
Плавающий безкламмерный обтюратор Кеза, изготовленный по З.И. Часовской.
Обтюратор с кламмерной фиксацией мономерный типа Сюерсена
Обтюратор по Ильиной-Маркосян
Обтюратор по Померанцевой-Урбанской
Протез на в/ч по Келли

Больной 22 лет, обратился к стоматологу с жалобами на боль во время приема пищи и открывании рта. 2 суток назад получил травму в области лица. После обследования и восстановления диагноза врач решил применить шину Ванкевича, которую изготавливают из пластмассы на в/ч и применяют при переломах:
Нижней челюсти
Верхней челюсти
Верхней и нижней челюстях
Множественных переломах верхней челюсти
Огнестрельных переломах

У больного 30 лет, свежий серединный перелом н/ч без видимого смещения отломков. Какой ортопедический аппарат по назначению показан в данном случае?
Фиксирующий
Направляющий
Замещающий
Вправляющий
Формирующий

У больного 28 лет, свежий серединный перелом н/ч без видимого смещения отломков. Все зубы присутствуют. Какую из проволочных шин целесообразно применить в данном случае?
Гладкая шина скоба
Гладкая шина с распоркой
Шина с наклонной плоскостью
Шина Померанцевой-Урбанской
Шина с крючками

У больного 45 лет серединный дефект твердого неба размером 2х3 см. Зубные ряды интактные. Какую конструкцию обтуратора лучше применить в данном случае?
Небная пластинка
Обтуратор Померанцевой-Урбанской
Плавающий обтуратор
Обтуратор Ильиной-Маркосян
Пластинчатый протез с обтурирующей частью

У хворого 67 рокiв хибний суглоб нижньої щелепи. Виготовляється знiмний пластмасовий протез з шарнiром. Який шарнiр виготовляють iз дроту?
Шарнiр Гаврилова
Шарнiр Оксмана
Шарнiр Коппа першого типу
Шарнiр Коппа другого типу
Шарнiр Коппа третього типу

У хворого 67 рокiв хибний суглоб нижньої щелепи. Планується виготовлення шарнiрного протеза. Який шарнiр забезпечить найбiльшу рухомiсть його частин?
Шарнiр Оксмана
Шарнiр Гаврилова
Шарнiр Вайнштейна
Шарнiр Коппа
Шарнiр Курляндського

У хворого 62 рокiв серединний перелом нижньої щелепи з утворенням хибного суглоба. Об'єктивно: зубна формула 33 34 35 36 27 47 46 45 44 43 Зуби iнтактнi, стiйкi, коронки високi. Рухомiсть вiдламкiв незначна, змiщення немає. Застосування якого протеза бiльш показане?
Мостоподiбний протез з шарнiром
Пластинковий протез без шарнiра
Пластинковий протез з шарнiром Гаврилова
Пластинковий протез з шарнiром Оксмана
Пластинковий протез з шарнiром Вайнштена

У хворої 20 рокiв неправильно зрощений перелом верхньої щелепи з утворенням передрього вiдкритого прикусу. Об'єктивно: зубнi ряди iнтактнi, зуби стiйкi. Мiж переднiми зубами верхньої i нижньої щелеп вертикальна щiлина розмiром до 3 мм. Який метод лiкування бiльш показаний?
Ортодонтичне лiкування
Зiшлiфування артикулюючих зубiв
Видалення артикулюючих зубiв
Протезування коронками
Виготовлення протеза з подвiйним зубним рядом

У вiйськовослужбовця пiд час бойових дiй стався перелом верхньої щелепи. Для фiксацiї вiдламiв планується застосувати шину Тiгерштедта. В якому табельному комплектi знаходяться матерiали та iнструменти для її виготовлення?
Комплект ЗП
Комплект ЗЛ
Комплект ЗТ - 1
Комплект ЗТ - 2
Комплект ЗТ - 3

Больному пять лет назад изготовлен мостовидный протез с дистальной опорой на внутрикостный цилиндрический имплантат из непористого титана. Какой вид реакции в механизме инкапсуляции имплантата у данного больного?
Образование костной ткани.
Оссеоинтеграция.
Контактный остеогенез.
Реакции различного характера.
Образование соединительнотканной капсулы.

В стоматологический отряд фронтового госпиталя поступил раненый с повреждением нижней челюсти. Какая помощь будет оказана данному раненому?
Специализированная помощь.
I медицинская помощь.
I врачебная помощь.
Квалифицированная помощь.
Хирургическая помощь.

Больному 20 лет, вследствие травмы, диагностирован перелом альвеолярного отростка верхней челюсти справа в области 14 и 17 зубов со смещением в небном направлении. Объективно: отломок тугоподвижен вправить его одномоментно не удается. Зубные ряды непрерывные, зубы интактные. Что из указанного следует применить для лечения данного больного?
Пружинящую дугу Энгля.
Гладкую шину-скобу.
Шины с зацепными петлями и межчелюстной тягой.
Зубодесневую шину Вебера.
Стандартный комплект Збаржа.

У пациента 40 лет, после двустороннего перелома верхней челюсти и неправильно сросшихся отломков, образовался открытый прикус. Высота прикуса удерживается только молярами. Между остальными зубами имеется щель около 1-1,5 мм. Зубные ряды непрерывные. Какой из методов лечения целесообразнее применить в данной ситуации?
Сошлифовать моляры, покрыть коронками.
Ортодонтическое лечение.
Аппаратурно-хирургический метод.
Кровавую репозицию.
Протезирование комбинированными коронками.

Больному Д., 52 лет, после резекции половины верхней челюсти слева проведено отдаленное протезирование. Был изготовлен резекционный протез, имеющий одностороннюю костную опору. Вопрос: Укажите методы фиксации протеза при данной патологии?
Дентоальвеолярный кламмер
Т-образный кламмер Роуча
Шарниры
Штанговые системы Румпеля-Шредера
Спиральная пружина Фошара

Больной К., 43 лет, обратился в клинику на дефект подбородочного отдела лица. Обно: отсутствует фрагмент тела нижней челюсти во фронтальном отделе. Вопрос: Какие конструкции протезов показаны при данной патологии?
Непосредственный протез по Оксману
Шина Ванкевич
Аппарат Рудько
Жесткая подбородочная праща
Репонирующий аппарат Катца

Больной С, 62 лет обратился в стоматологическую клинику с жалобами на припухлость лица и боли на нижней челюсти слева, онемение нижней губы. После клинического обследования был поставлен диагноз: перелом тела нижней челюсти слева, полное отсутствие зубов на обеих челюстях, микростомия. Вопрос: Выберите метод ортопедического лечения данной патологии?
Шина Лимберга
Шина Вебера
Шина Гунинга-Порта
Шина Эльбрехта
Шина Ванкевич

У мужчины 39 лет при объективном обследовании выявлен дефект нижней челюсти во фронтальном участке 1см 5 мм (ложный сустав). На обеих фрагментах нижней челюсти имеется по 3 зуба 1степени подвижности. Перкуссия безболезненна. Вопрос: Какую конструкцию протеза можно использовать в данном случае?
Замещающий шарнирный протез несъемной конструкции
Шарнирный протез по Оксману с двусуставным сочленением
Протез с шароамартизационны кламмером по Курляндскому
Бесшарнирный съемный протез
Съемный шарнирный протез по Ванштейну

Больной Д.,55 лет в результате травмы потерял правую ушную раковину. Вопрос: При помощи чего осуществляется фиксация протеза ушной раковины?
Зажимы
Биологический клей
Шарнирные устройства
Магниты
Очки

Военнослужащему 23 лет , требуется ортопедическое лечение в специализированном госпитале. Диагностирован ложный сустав нижней челюсти во фронтальном участке. Зубы интактные, устойчивые по 3 с каждой стороны. В каких случаях можно провести ортопедическое лечение с помощью мостовидного протеза
Когда дефект челюсти не больше 1 см
Когда дефект челюсти не более 3 см
Когда дефект челюсти не более 3,5 см
Когда дефект челюсти не более 2 см
Когда дефект челюсти не более 2,5 см

6. Во время боевых действий при организации зубопротезной лаборатории в специализированном госпитале для изготовления зубных протезов возникла потребность в замене сломанного аппарата "Самсон". В каком комплекте он находится
ЗТ-1
ЗТ-2
ЗП
ЗВ
ЗТ-3

Пациентка М., 26 л., обратилась с целью протезирования. Объективно: на нижней челюсти двусторонний концевой дефект ограниченный премолярами. Последнее удаление 2 недели назад. Верхние боковые зубы имеют тенденцию относительно зубоальвеолярного выдвижения Какую конструкцию необходимо использовать для предупреждения развития деформации
Бюгельныий протез с последующим протезированием мостовидными протезами на имплантатах
Цельнолитые эстетические коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1,5 мм
Консольные мостовидные протезы с опорой на 2 зуба с каждой стороны челюсти
Частичный съемный пластиночный протез с кламмерной фиксацией
Временные пластмассовые коронки на премоляры с разобщением зубных рядов на 1-1,5 мм

У хворого 38 р., при ударi виник перелом в/щ. Об'єктивно: сплющення та вдавлення лиця, рухомiсть i звисання вiдламаної щелепи з хрящовою частиною носа i очних яблук, носова кровотеча, набряк тканин, симптом "окулярiв", пальпаторно-крепiтацiя, пiдшкiрна емфiзема, лiкворея, втрата чутливостi в дiлянцi половини в/щ, крила носа i переднiх зубiв. Який найбiльш вiрогiдний дiагноз?
Перелом в/щ по типу Ле Фор IП.
Остемiя в/щ.
Одонтома в/щ.
Перелом в/щ по типу Ле Фор I
Рак в/щ справа.

У хворого А., 59 р., двостороннiй перелом н/щ в дiлянцi 44 34 зубiв, решта жувальних зуби вiдсутнi, беззубi фрагменти незмiщенi, але рухомi. Який ортопедичний апарат доцiльно застосувати для iммобiлiзацiї вiдломкiв?
Шину Ванкевич з пєлотами.
Апарат Рудько.
Шину Лiмберга.
Апарат Петросова.
Апарат Збаржа.

Хворий 44 р., скаржиться на болюче i затруднене закривання рота, неможливiсть приймати їжу i рiзкi болi в скронево-нижньощелепному суглобi. Об'єктивно: рот напiввiдкритий, нижня щелепа змiщена дистально, гiлки н/щ змiщенi вверх, тризм жувальних м'язiв, припухлiсть в дiлянцi скронево-нижньощелепових суглобiв. Поставте дiагноз.
Дистальний вивих нщ.
Двостороннiй перелом н/щ в дiлянцi кутiв.
Гострий артрит скронево-нижньощелепових суглобiв.
Двостороннiй анкiлоз скронево-нижньощелепного суглоба.
Двостороннi перелом суглобових вiдросткiв гiлки н/щ.

У пацiєнта К., 45 р., одностороннiй дистально необмежений дефект зубного ряду н/щ, що закiнчується 33 зубом. Яку конструкцiю можна йому запропонувати, якщо вiд знiмного протеза вiн категорично вiдмовляється?
Суцiльнолитий мостоподiбний протез з опорою на 33 зуб i iмплантат.
Штамповано-паяний консольний мостоподiбний протез з опорою на 32,33 зуби.
Суцiльнолитий консольний мостоподiбний протез з опорою на 32,33 зуби.
Адгезивний мостоподiбний протез.
Мостоподiбний протез з телескопiчною фiксацiєю на 32,33 зуби.

У хворого Р., 58 рокiв, внаслiдок травми обличчя та опiку утворилося значне звуження ротового отвору. Хворому показане виготовлення часткового знiмного протеза. Яку конструкцiю протеза бажано використати у даному випадку?
Протез, що складається
Бюгельний протез з фiксацiєю на кламерах
Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах
Шарнiрний знiмний протез
Звичайний частковий знiмний пластинковий протез

У хворого Л., 70 рокiв, внаслiдок травми утворився обширний дефект носа. Вiд хiрургiчного лiкування хворий тимчасово вiдмовився. Запропоновано виготовити ектопротез носа з фiксацiєю на оправi окулярiв. Який матерiал використовують для виготовлення ектопротезiв?
ПМ-01
АКР-9
Боксил
Фторакс
Етакрил

Хворий Ф., 30 рокiв отримав травму в дiлянцi середньої третини обличчя. Звернувся зi скаргами на бiль, припухлiсть м'яких тканин в дiлянцi верхньої щелепи, бiль при закриваннi рота. При обстеженнi дiагностовано перелом верхньої щелепи Лефор-II. Яку шину необхiдно використовувати при лiкуваннi?
Шина Збаржа
Шина Лiмберга
Шина Гунiнга-Порта
Шина Ванкевич
Шина Степанова

Хворий Д., 40 рокiв, скаржиться на бiль в дiлянцi нижньої щелепи, порушення прикусу. Травму отримав 6 годин тому. При обстеженнi встановлено поодинокий перелом нижньої щелепи мiж другим рiзцем i iклом злiва. Змiщення уламкiв незначне. Всi зуби в наявностi, стiйкi. Який оптимальний метод лiкування?
Однощелепна назубна шина-скоба
Остеосинтез з використанням мiнi-пластини
Двощелепнi назубнi шини
Шина Гарцатнiкова
Шина Васильєва

Хворий О., 60 рокiв, iз повною втратою зубiв скаржиться на бiль у кутi нижньої щелепи. Рентгенографiчно: лiвостороннiй перелом тiла нижньої щелепи в дiлянцi 34 та 35 зубiв без дефекту кiсткової тканини. Яку шину необхiдно використати для лiкування хворого?
Апарат Лiмберга
Шина Вебера
Апарат Рудько
Апарат Катца
Апарат Тура

Хворий Д., 52 роки. Скарги на часткову вiдсутнiсть зубiв на верхнiй щелепi, утруднене пережовування їжi. Об'єктивно: в дiлянцi пiднебiння неоперований вроджений дефект пiднебiння. Вiд операцiї вiдмовляється. Яке ортопедичне лiкування Ви запропонуєте даному пацiєнтовi?
Частковий знiмний протез-обтуратор з м'якою прокладкою
Бюгельний протез з фiксацiєю на атачменах
Бюгельний протез з фiксацiєю на кламерах
Повний знiмний протез
Частковий знiмний протез

Хворому П.38 рокiв, пiсля надання першої медичної допомоги, з дiагнозом - перелом верхньої щелепи Ле Фор - III, необхiдно провести репозицiю вiдломку. Об"єктивно: асиметрiя обличча, крововилив в коньюктиву, вiки i пiдшкiряну клiтчатку новколо очей, рiзке порушення прикусу iз-зi змiщення верхньої щелепи в дистальному напрямку. Яким методом можна здiйснити вправлення верхньої щелепи?
Пружною стальною дугою зафiксованою на головi i зафiксованою на зубному рядi дротяної шини з крючком i еластичною тягою
Апаратом з пружними важилями за Катцом
Однощелепною капою-шиною з важiлями по Курляндському
Апаратом Бетельмана
Апаратом Шура

Хворий В. 25 рокiв звернувся в клiнiку на четвертий день пiсля травми обличчя зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi з обох сторiн, утруднене ковтання i дихання. Об"єктивно: незначна припухлiсть в областi пiдборiддя, зубнi ряди цiлi, але фрагмент зубiв 44 43 42 41 31 32 33 34 змiщений вниз i назад. Одномоментна репозицiя вiдломку не призводить до бажаного результату. Який аппарат необхiдно застосувати для репозицiї вiдломку?
Аппарат Поста
Однощелепна капова шина з важiлями по Курляндському
Аппарат Вебера
Аппарат Бетельмана
Аппарат Шура

Хворий С.45 рокiв, звернувся в клiнiку зi скаргами на бiль в нижнiй щелепi. Три тижнi тому пацiєнт дiстав травму, наслiдком якої стався правостороннiй перелом нижньої щелепи. Пацiєнту була зафiксована алюмiнiєва дротяна шина з зачiпними гачками.Об"єктивно: обличчя симетричне, вiдкривання роту супроводжується незначною бiллю, спостерiгається незначна рухомiсть вiдломкiв. Оклюзiйнi спiввiдношення незначно порушенi. Зуби на нижнiй щелепi стiйкi, мають низькi ккоронки. Данi рентгенограми свiдчать, що мiж 45 та 46 зубами визначається перелом тiла нижньої щелепи без дефекта кiстки. Яку шину необхiдно використати для завершення лiкування?
Шина Вебера
Шина Ванкевич
Шина Лiмберга
Шина Збаржа
Пiдборiдочна праща

Хворий 67, рокiв скаржиться на бiль, кровотечу, порушення жування. В анамнезi: побутова травма нижньої щелепи. Об'єктивно: Зубний ряд на верхнiй щелепi збережений. Нижня щелепа беззуба, серединний перелом нижньої щелепи з дефектом кiстки, припухлiсть на мiсцi перелому. Яка конструкцiя найбiльш доцiльна у даному випадку ?
Назубоясенна шина Ванкевич
Над' ясенна шина Порта
Над'ясенна шина Гунiнга
Назубоясенна шина типа Вебера
Комплекс Збаржа

Пацiєнт С., 30 рокiв звернувся з метою протезування. Ранiше ортопедичне лiкування не проводилося. Об'єктивно: Зубний ряд верхньої щелепи безперервний. На нижнiй щелепi дефект зубного ряду II кл за Кенедi з вкороченням зубної дуги праворуч до 44, решта зубiв iнтактнi. Прикус ортогнатичний. Яка конструкцiя протезу найбiльш рацiональна в даному випадку ?
Введення штучних опiр (iмплантатiв) та виготовлення незнiмного протезу
Бюгельний протез з кламерною фiксацiєю
Бюгельний протез з телескопiчною фiксацiєю
Малий сiдлоподiбний з опорно-утримуючим кламером
Консольний незнiмний протез

Хворий, 52 рокiв звернувся в щелепно-лицевий стацiонар зi скаргами на болi, кровотечу, порушення жування. В анамнезi травма нижньої щелепи на рiвнi центральних рiзцiв. Припухлiсть на мiсцi перелому. Вiдкривання рота не обмежене. Обидвi щелепi беззубi. Яку конструкцiю слiд запропонувати хворiй ?
Наясенна шина Порта
Наясенна шина Лiмберга
Апарат Рудько
Наясенна шина Гунiнга
Зубо-ясенна шина Ванкевич

У пацiєнта С., 42 рокiв установленi 2 iмплантати при наявностi включеного дефекту зубного ряду верхньої щелепи III кл. за Кенедi. 23,24,25 - вiдсутнi. За математичним об?рунтуванням i клiнiчними умовами у дiлянцi 23 та 25 введенi гвинтовi титановi iмплантати. Який спосiб з'єднання протезу iз опорними елементами найбiльш рацiональний ?
Умовно-знiмна конструкцiя iз гвинтовим з'єднанням iмплантатiв
Незнiмна конструкцiя протезу iз фiксацiєю тiльки на iмплантатах
Незнiмна конструкцiя iз фiксацiєю на природнi зуби та iмплантат
Частковий знiмний пластинковий протез
Бюгельний протез

В клiнiку ортопедичної стоматологiї звернувся пацiєнт К., 41 року iз вживленими iмплантатами з метою протезування. Об'єктивно: на нижнiй щелепi двостороннiй кiнцевий дефект дистально обмежений внутрiшньокiстковими iмплантатами. Зуби, що залишилися 43, 42, 41,31 стiйкi, шийки оголенi. Альвеолярний вiдросток у дiлянцi вiдсутнiх зубiв рiвномiрно атрофований, слизова оболонка помiрно пiддатлива. Яка конструкцiя знiмного протезу найбiльш рацiональна ?
Бюгельний протез iз телескопiчною фiксацiєю на iмплантатах i багатоланковим кламером на фронтальнi зуби
Бюгельний протез iз опорно-утримуючими кламерами
Частковий знiмний пластинковий протез iз телескопiчною фiксацiєю на iмплантатах
Бюгельний протез з балковою фiксацiєю
Частковий знiмний пластинковий протез iз кламерною фiксацiєю утримуючими дротяними кламерами

Чоловiк, 27 рокiв звернувся з проханням виготовити конструкцiю з опорою на iмплантати. Об'єктивно: на нижнiй щелепi вiдсутнi 37, 36 зуби. 38 та 34 мають великий кут в бiк дефекту зубного ряду, утворюючи трикутну щiлину при змиканнi з зубами антагонiстами. 17, 16 висунутi у напрямку дефекту зубного ряду. В станi центральної оклюзiї 17, 16 торкаються слизової оболонки в дiлянцi дефекту нижньої щелепи. Чи показано в даному випадку ортопедичне лiкування з використанням iмплантатiв ?
Не показано
Показано
Показано пiсля усунення вторинних деформацiй
Показано пiсля видалення зубiв
Показано тiльки на нижнiй щелепi

Больной Ш., 53 лет, жалуется на отсутствие зубов на нижней челюсти. Из анамнеза выяснено, что у больного микростомия. 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 45, 46, 47, 48 зубы отсутствуют. Оставшиеся зубы устойчивы, неподвижны. Какую конструкцию протеза необходимо изготовить больному?
Разборной частичный съемный пластинчатый протез
Частичный съемный пластинчатый протез на н/ч
Мостовидный протез с опорой на 43, 33 и съемный протез
Бюгельный протез
Шину протез

У больного 50 лет срединный перелом нижней челюсти с образованием ложного сустава. Отсутствуют 38, 32, 31, 41, 42, 48 зубы. Остальные зубы интактны, устойчивы. Видимого смещения отломков нижней челюсти не наблюдается. На Rh-грамме дефекты костной ткани до 1 см. Применение какого зубного протеза более показано в данном случае?
Мостовидный протез с шарниром по Оксману
Бюгельный протез
Пластинчатый с шарниром Гаврилова
Пластинчатый с шарниром Оксмана
Мостовидный протез без шарнира

У больного с полным отсутствием зубов в результате операции была удалена часть верхней челюсти. Какой прикус искусственных зубов в резекционном протезе наиболее качественно обеспечит стабилизацию протезов?
Компенсированный прикус
Субкомпенсированный прикус
Декомпенсированный прикус
Завышенный прикус
Заниженный прикус

Больному 56 лет через 6 месяцев после резекции правой половины в/ч планируется изготовление постоянного резекционного протеза. Какой прибор может быть использован для определения оптимального состояния границ резекционного протеза?
Параллелометр
Апарат Ларина
Гнатодинамометр
Микрометр
Миотонометр

У больного 60 лет в результате ранения образовался обширный дефект носа. От хирургического лечения больной временно отказался, и ему было предложено изготовление эктопротеза носа, удерживаемого с помощью оправы очков. Какой оттискной массой необходимо получить оттиск у данного больного?
Гипсовой оттиск со всего лица
Оттиск термопластической массой со всего лица
Оттиск эластической массой с дефекта
Оттиск термопластической массой с дефекта
Гипсовый оттиск

У больного К., огнестрельный перелом нижней челюсти. До ранения пользовался съемными протезами (частичными пластиночными для верхней челюсти и полными для нижней челюсти). Что можно использовать для транспортной иммобилизации перелома?
Протезы пациента
Аппарат Збаржа
Шину Энтина
Шину Васильева
Шину Тигерштедта

Больного С. 42 лет, госпитализировали с переломом в/ч по типу Ле-Фор II. Выберите аппарат для лечения больного:
Збаржа
Пенна-Брауна
Ядровой
Рудько
Кулагина

Больной А., 47 лет, жалуется на гнусавость, невозможность полноценного приема пищи, выпадение ее через нос. Объективно: присутствуют все зубы. Прикус ортогнатический, слизистая оболочка без изменений. На твердом и мягком небе выявлен посттравматический дефект тканей. Какую конструкцию протеза необходимо изготовить?
Обтуратор Кеза
Обтуратор Шильдского
Обтуратор Сюерсена
Защитная небная пластинка
Обтуратор Ильиной-Маркосян


Создан 06 июн 2007  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Украинская Баннерная Сеть
Med-Doc.INFO - Портал для врачей, студентов, пациентов.
Український біологічний сайт Благотворительный Фонд АДВИТА. Сбор пожертвований на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями Переводчик онлайн Счетчик посещений Counter.CO.KZ CO.KZ WebGroup NataHaus.ru - Лучшие книги Интернета и прочие новости