Все тесты по ортопедической стоматологии за 6 семестр

 
 

Все тесты по ортопедической стоматологии за 6 семестр

Итоговое - зачётноеПацієнт віком 52 роки звернувся в клініку ортопедичної стоматології з приводу відсутності зубів на верхній щелепі та утруднене пережовування їжі. Пацієнту рекомендоване виготовлення часткового пластинчатого протеза на верхню щелепу з утримувальними кламерами на 14, 23 зубах. Який вид стабілізації протеза забезпечить таке розміщення кламерів:
Трансверзальний
Сагітально-трансверзальний
Сагітальний
Діагональний
Діагонально-сагітальний?

Пацієнт віком 50 років звернувся до лікаря з метою протезування. Зубна формула: 18, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Стан опорних зубів задовільний. Який тип кріплення забезпечує найліпші умови фіксації:
Площинне
Точкове
Трансверзальне
Сагітальне
Лінійне?

У пацієнтки віком 54 роки після користування бюгельними протезами протягом 3 років спостерігаються розхитаність опорних зубів, болісність під час одягання і знімання протезів. Кламерна фіксація та прилягання до опорних коронок дуже щільні. На рентгенограмі – розрідження кісткової тканини в ділянці опорних зубів, збільшення зубоясенних кишень. Який вид розміщення кламерної фіксації найбільшою мірою запобігає розхитуванню зубів:
Площинний
Сагітальний
Фронтальний
Точковий
Фронто-сагітальний?

Чоловік віком 65 років звернувся до лікаря з метою протезування. Об'єктивно: 43, 33 зуби зруйновані на 2/3. Електроодонтодіагностика (ЕОД) 6 мкА. Інші зуби на нижній шелепі відсутні. Які коронки потрібно виготовити для фіксації знімного протеза:
Телескопічні
Пластмасові
Екваторні
Суцільнолиті
Напівкоронки?

У пацієнтки віком 48 років користування бюгельним протезом на верхню щелепу на еластичних атачменах не дає відчуття комфорту, має місце рухомість протеза під час пережовування їжі та артикуляції. Пацієнтка просить зробити нові протези з урахуванням зазначених недоліків. Об'єктивно: клінічні коронки опорних зубів низькі. Яку систему фіксації найдоцільніше застосувати в цьому випадку:
Телескопічну
Балочну
Замкову
Сідлоподібну
Кламерну?

Пацієнту віком 64 роки виготовляють часткові протези для верхньої і нижньої щелеп. Об'єктивно: зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Прикус ортогнатичний. Проводять вибір кламерів для фіксації протезів. Які кламери найчастіше застосовують у часткових пластинковихпротезах:
Утримувальні
Опорні
Опорно-утримувальні
Ясенні
Зубокоміркові?

Жінка віком 44 роки звернулася з приводу протезування зубів. Зубна формула: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 31, 41, 42. Зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Слизова оболонка порожнини рота без видимих патологічних змін. Прикус ортогнатичний. Планують виготовлення часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи з кламерами за Кемені. Який вид кламера запропонував цей автор:
Зубокомірковий
Литий утримувальний
Гнутий дротяний
Литий опорно-утримувальиии
Пластмасовий?

Пацієнт віком 58 років звернувся до лікаря з приводу протезування. Об'єктивно: наявний 22 зуб, нерухомий, інтактний. Комірковий гребінь атрофований, піднебіння пласке. Планують виготовлення знімного протеза. Якою має бути тактика лікаря щодо 22 зуба:
Виготовити телескопічну коронку
Видалити
Депульпувати
Виготовити штифтовий зуб
Не виконувати ніяких маніпуляцій?

Хворий І., 34 роки, звернувся до клініки ортопедичної стоматології із скаргами на відсутність зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: відсутні 46, 45, 44 зуби. Зуби, що залишилися, стійкі, осі опорних зубів - паралельні. На рентгенограмі зміни в періапікальних тканинах відсутні. Верхній зубний ряд - інтактний. Яка конструкція зубного протезу є, на Вашу думку, найбільш доцільною для даного хворого?
Знімний протез з телескопічною системою фіксації
Знімний протез з магнітними фіксуючими елементами
Знімний протез з кламерами Кемені
Знімний протез з опорно-утримуючими кламерами
Незнімний мостоподібний протез з опорами на 47, 43.

Хворому Е., 53 років., в клініці ортопедичної стоматології виготовляється частковий знімний пластинчастий протез на верхню щелепу. Об'єктивно: зубна формула 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 27. Зуби стійкі, клінічні коронки високі, з добре вираженим екватором. На рентгенограмі переапікальні зміни в пародонті опорних зубів, відсутні. Який вид кламерної фіксації є оптимальним для цього хворого?
Площинний.
Сагітальний.
Діагональний.
Трансверзальний.
Точковий.

Больной С., 53 лет, обратился в клинику ортопедической стоматологии с целью протезирования. Объективно: присутствуют 13, 24 и все зубы на н/ч. Нижняя треть лица укорочена, коронки 13, 24 зубов - стерты на 2/3. Определите оптимальную методику фиксации частичного съемного протеза на в/ч.
Телескопические коронки;
Опорно-удерживающие кламмера;
Удерживающие кламмера;
Штанги;
Дентоальвеолярные кламмера.

Хворому 64 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для верхньої щелепи. Проводиться визначення центральної оклюзiї. В установцi яких взаємовiдносин зубних рядiв воно полягає?
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному, сагiтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному i сагiтальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в сагiтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в сагiтальному напрямку

У пацiєнтки М., 68 р., дефект зубного ряду верхної щелепи, коронки жувальних зубiв в/щ низькi. Яка система фiксацiї ЧЗПП буде найбiльш ефективна в данiй ситуацiї?
Кламерна фiксацiя у комбiнацiї з коронками Гафнера на моляри.
Точне прилягання базису протезу до зубiв.
Телескопiчна фiксацiя.
Опорно-утримуючi кламери.
Гнутi кламери в комбiнацiї з вестибулярною дугою.

Хвора 50 рокiв звернулась з метою протезування. Об'єктивно: вiдсутнi 14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27 зуби. Стан опорних зубiв задовiльний. Який тип крiплення забезпечує найкращi умови для стабiлiзацiї знiмного протеза?
Площинне крiплення
Сагiтальне крiплення
Трансверзальне крiплення
Лiнiйне крiплення
Точкове крiплення

Хвора Д., 38 рокiв. Об'єктивно: вiдсутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Запропоновано виготовити суцiльнолитий дуговий протез. Коронки 18, 13, 23, 23, зубiв низькi, екватори не вираженi. Якi фiксуючi елементи доцiльно використати?
Телескопiчнi крiплення
Балкова система фiксацiї
Опорно-утримуючi кламери
Атачмени
Утримуючi кламери

Хворому К., 57 рокiв виготовлений частковий знiмний протез на верхню щелепу з утримуючими кламерами. Зубна формула: 00 00 00 14 13 12 11 21 22 23 00 00 00 00 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 Який вид стабiлiзацiї забезпечить даний протез?
Трансверзальна стабiлiзацiя
Сагiтальна стабiлiзацiя
Дiагональна стабiлiзацiя
Колова стабiлiзацiя
Площинна стабiлiзацiя

Хворий В.,58 рокiв звернувся до лiкаря з метою протезування. Хворiє на цукровий дiабет. Зубна формула: 18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 00 00 00 00 00 33 зуб з високою клiнiчною коронкою та рухомiстю I ступеню, значна атрофiя альвеолярного вiдростку. Запропонуйте рацiональну конструкцiю протеза?
Застосувати частковий знiмний протез на телескопiчнiй системi фiксацiї.
Застосувати частковий знiмний протез з гнутим дротяним кламером
Застосувати частковий знiмний протез з литим опорно-утримуючим кламером
Видалення зуба та виготовлення повного знiмного протеза
Проведення операцiї iмплантацiї та виготовлення знiмного протезу

У хворого А. вiдсутнi 33, 34, 35, 36, 37, 38. Який етап необхiдно виконати при визначеннi центральної оклюзiї у даного хворого ?
Визначення мезiодистального спiввiдношення щелеп.
Побудова протетичної площини.
Визначення висоти центральної оклюзiї.
Креслення валикiв
Визначення висоти вiдносного фiзiологiчного спокою.

Больному С., 53 лет, изготавливают частично-съемный протез на н/ч. Кламмера - проволочные, одноплечие гнутые на 45 и 34 зубы. Присутствуют 45, 44, 43, 33, 34 зубы. Какая часть протеза будет выполнять реципрокное действие?
Оральная часть базиса в области 45 34 зуба
Искусственные зубы протеза
Плечи кламмеров
Тело кламмеров
Отростки кламмеров

У пацієнта віком 45 років двобічний кінцевий дефект зубного ряду верхньої щелепи, обмежений іклами. Як має проходити дистальний край базису пластинкового протеза для забезпечення стабільності його функціонування:
Лежати близько до максимальної межі як у повному протезі
Не доходити до лінії "А" на 1 см
Не перекривати горби верхньої щелепи
Перекривати лінію "А" на 0,5 см
Розміщуватися довільно?

Пацієнту віком 57 років виготовляють частковий знімний протез для нижньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою має бути в середньому його товщина:
2-2,5 мм
1,5—3 мм
0,5-1 мм
1-1,5 мм
3—3,5 мм?

Пацієнту віком 52 роки планують заміщення дефекту зубного ряду верхньої щелепи (відсутні 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 25, 26 зуби) пластинковим протезом. Об'єктивно: комірковий відросток у передньому відділі добре виражений, але бік випинає в присінку рота, у бічних відділах помірно атрофований. Слизова оболонка І класу за Суплі. Який вид встановлення штучних зубів доцільно застосувати в цьому випадку:
Передні з приточуванням, бічні на штучних яснах
Бічні з приточуванням, передні на штучних яснах
Передні і бічні з приточуванням
Передні і бічні на штучних яснах
По склу за методом Васильєва?

У пацієнта віком 47 років на внутрішній поверхні нижньої щелепи в ділянці малих кутніх зубів наявні округлі кісткові виступи розміром до 0,7— 0,8 см. Якою має бути тактика лікаря при виготовленні часткового пластинкового протеза:
Виготовити протез з еластичною прокладкою
Виготовити протез із пелотами Кемені
Виготовити протез з металевим базисом
Виготовити базис з отворами для екзостозів
Виготовити протез із пелотами?

Жінка віком 44 роки звернулася з приводу протезування зубів. Зубна формула: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 31, 41, 42. Зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Слизова оболонка порожнини рота без видимих патологічних змін. Прикус ортогнатичний. Планують виготовлення часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи з кламерами за Кемені. Який вид кламера запропонував цей автор:
Зубокомірковий
Литий утримувальний
Гнутий дротяний
Литий опорно-утримувальиии
Пластмасовий?

Пацієнту віком 53 роки виготовляють частковий пластинковий протез для верхньої щелепи. Зубна формула: 23. Зуб 23 покритий повною металевою коронкою, має рухомість І ступеня. Відбиток із верхньої щелепи буде отримано еластичним матеріалом. Яку відбиткову ложку краще застосувати:
Пластмасову?
Стандартну
Воскову
Перфоровану
Індивідуалізовану

Пацієнт віком у 42 роки 2 дні тому після видалення нижніх фронтальних зубів був виготовлений безпосередній протез. Коли має бути виготовлений постійний протез:
Через 2-3 міс
Через тиждень
Через 1 рік
Після закінчення терапевтичного лікування
Через 3-4 роки?

Пацієнту віком 65 років виготовляють знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначено центральну оклюзію. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Перевірка воскової композиції протеза
Корекція протеза
Зняття відбитків
Здача протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Пацієнту віком 65 років виготовляють частковий знімний протез для нижньої щелепи. Проведено перевірку воскової композиції протеза. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Накладання протеза
Зняття відбитків
Визначення центральної оклюзії
Корекція протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Хворий І., 34 роки, звернувся до клініки ортопедичної стоматології із скаргами на відсутність зубів на нижній щелепі. Об'єктивно: відсутні 46, 45, 44 зуби. Зуби, що залишилися, стійкі, осі опорних зубів - паралельні. На рентгенограмі зміни в періапікальних тканинах відсутні. Верхній зубний ряд - інтактний. Яка конструкція зубного протезу є, на Вашу думку, найбільш доцільною для даного хворого?
Знімний протез з телескопічною системою фіксації
Знімний протез з магнітними фіксуючими елементами
Знімний протез з кламерами Кемені
Знімний протез з опорно-утримуючими кламерами
Незнімний мостоподібний протез з опорами на 47, 43.

Хворому М., показане виготовлення часткового пластинкового протезу для верхньої щелепи. Вкажіть проходження його дистальної межі при відсутності 7 і 8 зубів?
Охоплювати ? горба верхньої щелепи.
До горба верхньої щелепи.
Охоплювати весь горб верхньої щелепи.
Охоплювати 2/3 горба верхньої щелепи.
Охоплювати 1/3 горба верхньої щелепи.

Хворому С. показане виготовлення часткового пластинкового протезу на нижній щелепі. Яка межа перекриття зубів базисом протезу з язичної сторони?
На 2/3 висоти коронки.
На всю висоту коронок.
На 1/3 висоти коронки.
До рівня шийки зубів.
До рівня ріжучого краю різців.

Хворому К.. показане виготовлення часткового пластинкового протезу на верхню щелепу. Як проходить межа базису протеза в ділянці наявних на щелепі жувальних зубів?
Перекриває коронки на 2/3 висоти.
Покриває коронки до рівня оклюзійної площини.
Перекриває коронки на 1/3 висоти.
Перекриває коронки на ? висоти.
Доходить до рівня шийок зубів.

Хворому А., показане виготовлення часткового пластинкового протезу на верхню щелепу. Як проходить його межа в ділянці наявних на щелепі фронтальних зубів?
Перекриває коронки на 1/3 висоти.
Покриває всю висоту коронок.
Перекриває коронки на 2/3 висоти.
Перекриває коронки на ? висоти.
Доходить до рівня шийок зубів.

Больному Ю., 48 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного протеза. Объективно: выраженность альвеолярного отростка во фронтальном участке /грушевидная форма/. Какая постановка зубов оптимальна в данном случае:
В боковых участках на искусственной десне, а во фронтальном на "приточке";
На искусственной десне;
На приточке;
На постановочном валике;
На окклюзионном валике.

Хворому 57 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для верхньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому його товщина?
1,0 - 1,5 мм
0,5 - 1,0 мм
2,0 - 2,5 мм
2,5 - 3,0 мм
3,0 - 3,5 мм

Хворому 57 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для нижньої щелепи з пластмасовим базисом. Якою повинна бути в середньому його товщина?
2,0 - 2,5 мм
0,5 - 1,0 мм
1,0 - 1,5 мм
1,5 - 3,0 мм
3,0 - 3,5 мм

У пацiєнта Д., 45 р., двостороннiй кiнцевий дефект зубного ряду в/щ, обмежений iклами. Якою повинна бути задня границя базиса пластинкового протеза, щоб забезпечити стабiльнiсть його функцiонування?
Близькою до максимальної як при повному протезi.
Не доходити до лiнiї "А" на 1 см.
Не перекривати верхньощелеповi горби.
Перекривати лiнiю "А" на 0,5 см.
Довiльної конфiгурацiї.

Хворому М.,47 р., планують замiщення дефекту зубного ряду з вiдсутнiстю переднiх зубiв в/щ частковим знiмним протезом. Тип обличчя - прямокутний. Яку форму штучних зубiв доцiльно застосувати?
З паралельними лiнiями контактних поверхонь протягом половини чи бiльше половини їх довжини, починаючи вiд рiжучого краю.
З конвергуючими до шийки лiнiями контактних поверхонь.
З двояковипуклими лiнiями на дистальнiй, а iнодi i на медiальнiй поверхнях.
З конвергуючими до рiжучого краю лiнiями контактних поверхонь.
З товстим рiжучим краєм.

Жінка віком 53 роки звернулася до лікаря з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрано конструкцію часткових знімних протезів на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протеза виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише зліва, а справа є щілина між зубами. Як виправити цю помилку в клініці:
Накласти розігріту смужку воску в правій бічній ділянці
Зняти зуби в правій бічній ділянці верхнього протеза
Накласти розігріту смужку воску в передньому відділі
Зняти зуби в правій бічній ділянці нижнього протеза
Зняти зуби в бічних ділянках обох протезів?

Жінка віком 50 років звернулася до лікаря з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрано конструкцію часткових знімних пластинкових протезів на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протезів виявлено, що замість центральної оклюзії визначена передня. На якому етапі визначення центральної оклюзії допущено цю помилку:
Фіксації мезіодистального положення нижньої щелепи
Побудови протетичної площини
Оформлення присінкової поверхні верхнього прикусного валика
Визначення висоти центральної оклюзії
Склеювання прикусних валиків?

Пацієнту віком 65 років виготовляють знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначено центральну оклюзію. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Перевірка воскової композиції протеза
Корекція протеза
Зняття відбитків
Здача протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Пацієнту віком 65 років виготовляють частковий знімний протез для нижньої щелепи. Проведено перевірку воскової композиції протеза. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Накладання протеза
Зняття відбитків
Визначення центральної оклюзії
Корекція протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Больному Ю., 48 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного протеза. Объективно: выраженность альвеолярного отростка во фронтальном участке /грушевидная форма/. Какая постановка зубов оптимальна в данном случае:
В боковых участках на искусственной десне, а во фронтальном на "приточке";
На искусственной десне;
На приточке;
На постановочном валике;
На окклюзионном валике.

Хворому 59 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для верхньої щелепи. Об'єктивно: зубна формула 13 12 11 : 21 22 23 :31 32 33 34 35 36 : 41 42 43 44 45 46 47. Прикус ортогнатичний. На етапi перевiрки воскової композицiї протеза в порожнинi рота зуби змикаються тiльки в бокових дiлянках. Мiж переднiми зубами спостерiгається горизонтальна щiлина. Яка помилка була допущена?
Зафiксована передня оклюзiя
Зафiксована бокова лiва оклюзiя
Зафiксована бокова права оклюзiя
Зафiксована центральна оклюзiя
Зафiксована привична оклюзiя

Пiд час перевiрки конструкцiї часткового знiмного пластинкового протезу штучнi зуби щiльно не контактують з антагонiстами. Протез легко змiщається у горизонтальнiй площинi. Вкажiть причину цього негативного явища.
Помилка при визначеннi оклюзiї, нещiльне прилягання воскового шаблона з прикусним валиком до альвеолярного вiдростка
Помилка при визначеннi границь знiмного протезу
Неправильне розташування кламерної системи
Нерацiональний пiдбiр штучних зубiв
Помилки допущенi при проведеннi постановки штучних зубiв

Хворій 47 р, виготовляють часткові знімні протези для верхньої та нижньої щелеп. Зубна формула: 16, 17, 27, 36, 37. На етапі перевірки конструкцій спостерігається випячування верхньої губи. На якому етапі допущена помилка:
Формування вестибулярної поверхні прикусного валика
Визначення висоти прикусного валика
Формування оклюзійної площини
Визначення висоти нижньої третини обличчя
Фіксація центральної оклюзії

У хворої Н. часткова відсутність зубів на верхній та нижній щелепах. На етапі перевірки конструкції протезів виявлено зміщення естетичного центру в ліву сторону, порушено контакт в боковій ділянці, що не відповідає орієнтирним лініям, позначених на прикусних валиках. Як виправити допущену помилку:
Потрібно провести перестановку зубів на верхній та нижній щелепах згідно з нанесеними орієнтирами
Перегіпсовка моделей в оклюдаторі
Потрібно провести перестановку зубів на нижній щелепі
Потрібно провести перестановку зубів на верхній щелепі
Перевизначення центральної оклюзії

Під час перевірки конструкції часткових знімних пластинкових протезів було виявлено наявність сагітальної щілини між передніми зубами. В оклюдаторі передні зуби контактують нормально. Яка помилка була допущена:
Зафіксована передня оклюзія
Зафіксована задня оклюзія
Зафіксована бічна оклюзія
Завищена висота прикусу
Занижена висота прикусу

Хворому Н 62 р. показано виготовлення часткового знімного протезу на верхню щелепу. При пальпації верхньої щелепи в ділянці піднебінного шва виявлено значне розростання кісткової тканини, яке носиь назву „torus palatine”. Що необхідно зробити в даній ситуації
Зняти диференційований відбиток
Залишити все так, як є
Зняти розвантажувальний відбиток
Зняти компресійний відбиток
Провести ізоляцію торуса на робочій моделі свинцевою фольгою

Жінка 53 років звернулася з метою протезування. Після об’єктивного обстеження вибрана конструкція часткових знімних протезів на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протезу виявилося, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише ліворуч, праворуч – щілина між зубами. Як виправити цю помилку в клініці:
Накласти розігріту смужку воску в бічній ділянці праворуч
Накласти розігріту смужку воску в передньому відділі
Зняти зуби в бічній ділянці з нижнього протезу
Зняти зуби в бічних ділянках у верхньому протезі
Зняти зуби в бічних ділянках з обох протезів

Жінці 50 років виготовляється частковий знімний протез для верхньої щелепи. Об’єктивно: відсутні зуби 18-13, 24-28, 38, 48. Зуби інтактні, стійкі. Ортогнатичний прикус. При перевірці конструкції протеза в порожнині рота природні зуби знаходяться в оклюзії, а між штучними і нижніми зубами є щілина. На якому етапі протезування була допущена помилка:
Отримання центральної оклюзії
Отримання відбитків
Виготовлення моделей
Виготовлення штучного базису з прикусним валиком
Постановка штучних зубів

Пацієнту віком 65 років виготовляють знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначено центральну оклюзію. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Перевірка воскової композиції протеза
Корекція протеза
Зняття відбитків
Здача протеза
Виготовлення гіпсових моделей

Хворий Н., 48 років, звернувся в клініку для протезування. Об'єктивно: відсутні 18-15, 26-28 зуби. Вирішено виготовити частковий пластинковий протез. Отримано відбитки. Яка тактика лікаря на наступному клінічному етапі?
Фіксація центральної оклюзії за допомогою шаблонів з прикусними валиками
Фіксація центральної оклюзії з допомогою гіпсоблоків
Фіксація центральної оклюзії з допомогою дентаблоків
Визначення міжальвеолярної висоти та фіксація центральної оклюзії
Фіксація центральної оклюзії без шаблонів з прикусними валиками

Пацієнту віком 64 роки виготовляють часткові протези для верхньої і нижньої щелеп. Об'єктивно: зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Прикус ортогнатичний. Проводять вибір кламерів для фіксації протезів. Які кламери найчастіше застосовують у часткових пластинковихпротезах:
Утримувальні
Опорні
Опорно-утримувальні
Ясенні
Зубокоміркові?

Пацієнту віком 37 років планують виготовлення часткового знімного протеза для нижньої щелепи з двошаровим базисом. Зубна формула: 43, 42, 41, 31, 32, 34. Зуби високі, нерухомі. Нерівномірна піддатливість м'яких тканин протезного ложа. Який вид пластмаси слід використати для еластичної підкладки:
"ПМ-1"
"Еластопласт"
"Ортопласт"
"Боксил"
"Акрел"?

При виготовленні частково-знімного пластинкового протеза після закінчення моделювання воскового базису штучні зуби і плечі кламерів ретельно звільняють від воску і протирають ватним тампоном, змоченим у:
Бензині
Спирті етиловому 96%
Метилметакрилаті
Воді
Ізоляційному лаку?

Хворому Н., 67 рокiв виготовляється частковий знiмний протез. Зубна формула: 18 00 00 15 14 00 00 00 00 00 00 24 25 00 00 00 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Фронтальна група зубiв встановлена на приточцi. Який спосiб гiпсування воскової композицiї протезу необхiдно застосувати у даному випадку?
Прямий
Зворотнiй
Комбiнований
Змiшаний
Произвольний

Пацієнту планують виготовити знімний протез. На етапі виготовлення протеза використовують допоміжний матеріал ізокол. До якої групи матеріалів він належить:
Ізолювальних
Формувальних
Відбиткових
Моделювальних
Полірувальних?

Хворому Ю., 67 років, виготовляється повний знімний протез на верхню щелепу методом інжекційно-литтєвого пресування. В якій стадії дозрівання пластмаси потрібно провести її формування до шприц-кювети?
У рідкотекучому стані.
У пісочній стадії
У тістоподібній стадії
У гумоподібній стадії
Після активації молекул мономеру.

Хворій Д. з повною втратою зубів проведена постановка фронтальних зубів на приточці, зумовлена гіпертрофованим альвеолярним гребнем фронтальної ділянки. Яким способом буде проведена загіпсовка протезу в кювету.
Комбінованим методом
Прямим
Зворотнім
Гіпсовка в контрштамп кювети
Гіпсовка в кювету, заповнену мольдіном

При виготовленнi знiмних зубних протезiв використовуються акриловi пластмаси. Полiмеризацiю якої iз них рекомендується проводити за методом М.М. Гернера?
Фторакс
Етакрил
Акронiл
Бакрил
Акрел

Хворому 65 рокiв виготовляється знiмний протез для верхньої щелепи з пластмасовим базисом. На лабораторному етапi його виготовлення полiмеризацiя пластмаси проводиться за методом М. М. Гернера. Яка тривалiсть полiмеризацiї згiдно з даним методом?
3 - 3,5 години
1 - 1,5 години
1,5 - 2 години
2 - 2,5 години
2,5 - 3 години

убний технiк проводить етап замiни воску на пластмасу при виготовленнi пластинкового протезу. Яку речовину йому слiд використати для iзоляцiї гiпсової форми?
Iзокол-69.
Коналор.
ЕДА.
ПММА.
Мильний розчин.

Хворому Н., 67 рокiв виготовляється частковий знiмний протез. Зубна формула: 18 00 00 15 14 00 00 00 00 00 00 24 25 00 00 00 48 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Фронтальна група зубiв встановлена на приточцi. Який спосiб гiпсування воскової композицiї протезу необхiдно застосувати у даному випадку?
Прямий
Зворотнiй
Комбiнований
Змiшаний
Произвольний

Для прискорення полімеризації акрилових пластмас використовують:
Перекис бензоїла
Оксид цинку
Двоокис титану
Оксид хрому
Оксид заліза (ІІІ)

Перед пакуванням базисної пластмаси, кювету обробляють:
Колоїдним розчином альгінату натрію (Ізокол-69)
Лаком ЕДА
Дентаколом
Лаком КО-815
Поліпастом

Термин „отделка протеза” включает:
Обработку, шлифовку, полировку
Полимеризацию, шлифовку, полировку
Паковку, прессовку, полимеризацию и обработку
Моделировку базиса
Абразивную обработку

Для обробки ЧСПП використовують абразивні інструменти, в складі яких є:
Алмаз, корунд, наждак, карборунд, пемза, кварц
Азбест, двоокис титану, епоксидна смола
Скло, фарфор, оксид хрому, стеарин
Силікагель, олеїнова кислота, гідрокарбонат натрію
Керосин гідрокарбонат натрію, стеарин

Для отримання акрилатів вихідним матеріалом є:
Ацетонциангідрин
Оксид сірчистої ртуті
Оксид хрому
Перекис бензоїлу
Солі сульфітових кислот

До базисних матеріалів відносять:
„Фторакс”, „Акроніл”, „Етакрил”, „Пластмаса безколірна”
„Еладент”, „Протакрил”, „Естедент”
„Синма-М”, „Естедент”, „Гамма”, „Стомальгін”
„Сіеласт”, „Еладент”, „Дентафоль”, „Етакрил”
„Фторакс”, „Синма-М”, „Акроніл”, „Евгедент”

Базисні пластмаси при правильному режимі полімеризації мають в складі остаточного мономеру:
0,5%
2,5%
1,8%
3-5%
10%

Быстротвердеющие пластмассы при правильном режиме полимеризации содержат остаточного мономера:
3,5%
5%
20%
1%
10%

У созревающей пластмассы по её физическому состоянию различают 4 стадии:
Песочную, тянущихся нитей, тестообразную, резиноподобную
Жидкую, густую, упругую, твердую
Пластичную, нитеподобную, тестообразную, резиновую
Жидкую, песочную, тестообразную, твердую
Нет правильных ответов

Чоловік віком 63 роки скаржиться на погіршення фіксації і часті поломки часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи, яким користується понад 5 років. Об'єктивно: коміркова частина нижньої щелепи в беззубих ділянках значно атрофована. Протез балансує. Яка найімовірніша причина погіршення фіксації та частих поломок протеза в цьому випадку:
Атрофія коміркової частини щелепи
Приймання твердої їжі
Стирання штучних зубів
Користування протезом під час сну
Неправильне зберігання протеза?

Пацієнт скаржиться на печіння в порожнині рота, неприємний присмак під час користування протезами. При огляді — слизова оболонка порожнини рота гіперемійована. Гіперсалівація. Перед виготовленням нових протезів користувався старими протягом 5 років. Подібних скарг не було. Яка можлива причина цих проявів:
Наявність залишкового мономера в базисі протеза
Порушення гігієни порожнини рота
Алергійна реакція на компоненти базисної пластмаси
Порушення правил користування протезами
Погана якість базисної пластмаси?

Пацієнту віком 58 років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні нори у всій товщі базису. Що спричинило утворення пор:
Швидке зростання температури тіла при полімеризації пластмаси
Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси
Використання пластмаси з минулим терміном придатності
Велика товщина пластмаси
Мала товщина пластмаси?

Пацієнтка віком 65 років звернулася до лікаря через 2 дні після накладання часткового знімного протеза зі скаргами на виникнення виразок на слизовій оболонці порожнини рота. Що найімовірніше спричинило виразкування біля краю базису часткового знімного пластинкового протеза:
Механічне травмування, спричинене краєм базису протеза
Неправильне розміщення кламерної системи
Погана фіксація пластинкового протеза
Надмірне вживання грубої їжі
Помилки в підборі форми штучних зубів?

Пацієнту віком 65 років виготовляють знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначено центральну оклюзію. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Перевірка воскової композиції протеза
Корекція протеза
Зняття відбитків
Здача протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Чоловік скаржиться на печіння в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння при користуванні частковим знімним пластинковим протезом, виготовленим тиждень тому. Діагностовано алергійний контактний стоматит. Визначте тактику лікування, коли відомо, що умов для виготовлення дугового протеза немає, а пацієнт уперше користується знімною конструкцією:
Виготовлення нового знімного протеза з металевим базисом?
Кип'ятіння раніше виготовленого протеза в дистильованій воді протягом 10 хв
Накладання виготовленого протеза з частим полосканням водою та прийманням гіпосенсибілізувальних засобів
Виготовлення нового протеза з додаванням у пластмасове тісто меншої кількості мономера
Виготовлення нового протеза з додаванням у пластмасове тісто меншої кількості полімеру

Хворому Б. 58 років декілька днів тому накладено частковий знімний пластинковий протез. Скарги на різку біль в ділянці перехідної складки. Біль посилюється при жувальних рухах. Об'єктивно: в межах 17, 16, 25, 26, 27 зубів слизова оболонка перехідної складки гіперемована, болюча при дотику. Яка тактика лікаря ?
Провести корекцію краю базиса знімного протеза в ділянці гіперемії
Провести пряме перебазування знімного протеза
Провести не пряме перебазування знімного протеза
Провести артикуляційну корекцію жувальної поверхні штучних зубів
Виготовити новий частковий знімний пластиковий протез

Хвора М., 52 років, користується частковим знімним пластиночним протезом 2 роки. Фіксація протеза добра. Зубна формула: 0 0 0 0 43 42 41 31 32 33 0 0 0 0. З приводу гострого періодонтиту було видалено 31 зуб. Що повинен зробити лікар в цій ситуації?
Провести реконструкцію часткового знімного пластиночного протезу методом приварки штучного зуба
Виготовити новий частковий знімний пластиночний протез
Провести пряме перебазування протеза
Провести непряме перебазування протеза
Залишити все так як є

Хворий Н., 56 років, скаржиться на часту поломку базиса часткового знімного пластинкового протеза на верхній щелепі. Об'єктивно: на верхній щелепі є тільки 23 зуб. Тріщини в базисі протеза виникають в ділянці 23 зуба. Що необхідно зробити для зміцнення базису протеза?
Виготовити новий протез з телескопічною фіксацією на 23
Виготовити базис із пластмаси "Етакрил-02"
Виготовити базис із пластмаси "Фторакс"
Виготовити базис із пластмаси "Протакрил-М"
Виготовити базис із пластмаси "Редонт"

Хворому К., 46 років, проводиться фіксація часткового знімного пластиночного протеза на верхню щелепу. При огляді базиса лікарем виявлено чіткий "мармуровий малюнок" в вигляді сітки білих смуг, які пронизують товщу базисної пластмаси. Яка причина виникнення цього дефекта?
Нерівномірне зволоження мономером акрилової базисної пластмаси в процесі її набухання
Порушення процесу полімеризацїї акрилової пластмаси
Порушення процесу шліфовки базису протеза
Порушення процесу поліровки базису протеза
Невірно проведена постановка штучних зубів

Хворому 58 рокiв виготовлено знiмний частковий протез для верхньої щелепи. Пiд час оцiнки якостi його виготовлення виявлено пори у товщi базису. Що спричинило утворення пор?
Швидке зростання температури при полiмеризацiї пластмаси
Використання пластмаси з минулим термiном пригiдностi
Велика товщина пластмаси
Швидке охолодження кювети пiсля полiмеризацiї пластмаси
Мала товщина пластмаси

Хвора 65 рокiв, з'явилась через 2 днi пiсля накладання часткового знiмного протеза зi скаргами на наявнiсть виразок слизової оболонки. Яка причина виникнення виразок бiля краю базиса часткового знiмного пластинкового протеза?
Механiчна травма, викликана краєм базиса протеза
Погана фiксацiя пластинкового протезу
Неправильне розташування кламерної системи
Надмiрне вживання грубої їжi
Помилки в пiдборi форми i кольору штучних зубiв

Хворий С. Користується частковим знiмним пластинковим протезом протягом 5-ти рокiв. Чим може бути викликана незадовiльна фiксацiя знiмного протеза?
Значною атрофiєю альвеолярних вiдросткiв щелепи, втратою опорних зубiв
Значним стиранням окклюзiйної поверхнi штучних зубiв
Неправильним вибором базисного знiмного протеза
Незадовiльним гiгiєнiчним станом знiмного протеза
Змiною кольору штучних зубiв

Пiд час перевiрки конструкцiї часткового знiмного пластинкового протезу штучнi зуби щiльно не контактують з антагонiстами. Протез легко змiщається у горизонтальнiй площинi. Вкажiть причину цього негативного явища.
Помилка при визначеннi оклюзiї, нещiльне прилягання воскового шаблона з прикусним валиком до альвеолярного вiдростка
Помилка при визначеннi границь знiмного протезу
Неправильне розташування кламерної системи
Нерацiональний пiдбiр штучних зубiв
Помилки допущенi при проведеннi постановки штучних зубiв

Через 4 днi пiсля фiксацiї часткового знiмного пластинкового протеза хворий звернувся зi скаргами на рiзку бiль в дiлянцi перехiдної складки. При обстеженнi виявлено декубiтальну виразку. Що повинен зробити стоматолог-ортопед?
Провести ретельне зiшлiфовування абразивними iнструментами краю базису протеза в дiлянцi декубiтальної виразки
Провести корекцiю оклюзiйної поверхнi штучних зубiв
Провести шлiфування базису протеза в межах всього краю
Провести повторну полiмеризацiю знiмного протеза
Активувати кламерну систему для кращої фiксацiї протеза

Хворий, 40 рокiв скаржиться на утруднене приймання їжi у зв'язку з травмуванням слизової оболонки альвеолярного вiдростку верхньої щелепи протягом 3-х днiв. Об'єктивно: на рiвнi перехiдної складки 14,15 з вестибулярного боку декубiтальна виразка, розмiром 1х3 мм, з гладкими краями рожевого кольору. Який дiагноз у хворого ?
Травматичний стоматит
Кандидоз
Алергiчний стоматит
Туберкульозна виразка
Сифiлiтична виразка

Хворому М. пiсля повторного виготовлення часткового знiмного протезу поставлений дiагноз алергiчний стоматит на ПММА. Яка подальша тактика стоматолога-ортопеда ?
Замiна пластмасового базису на металевий.
Переробка протезу iз дотриманням режиму полiмеризацiї за Гернером.
Виготовлення базису iз безколiрної пластмаси.
Зменшення площi базису протеза.
Застосування еластичної пiдкладки.

Хворому М., показане виготовлення часткового пластинкового протезу для верхньої щелепи. Вкажіть проходження його дистальної межі при відсутності 7 і 8 зубів?
Охоплювати ? горба верхньої щелепи.
До горба верхньої щелепи.
Охоплювати весь горб верхньої щелепи.
Охоплювати 2/3 горба верхньої щелепи.
Охоплювати 1/3 горба верхньої щелепи.

Хворому К.. показане виготовлення часткового пластинкового протезу на верхню щелепу. Як проходить межа базису протеза в ділянці наявних на щелепі жувальних зубів?
Перекриває коронки на 2/3 висоти.
Покриває коронки до рівня оклюзійної площини.
Перекриває коронки на 1/3 висоти.
Перекриває коронки на ? висоти.
Доходить до рівня шийок зубів.

Больному Ю., 48 лет, планируется изготовление частичного съемного пластиночного протеза. Объективно: выраженность альвеолярного отростка во фронтальном участке /грушевидная форма/. Какая постановка зубов оптимальна в данном случае:
В боковых участках на искусственной десне, а во фронтальном на "приточке";
На искусственной десне;
На приточке;
На постановочном валике;
На окклюзионном валике.

Хворому 64 рокiв виготовляється частковий знiмний протез для верхньої щелепи. Проводиться визначення центральної оклюзiї. В установцi яких взаємовiдносин зубних рядiв воно полягає?
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному, сагiтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному i сагiтальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в горизонтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в сагiтальному i трансверзальному напрямках
Взаємовiдносин зубних рядiв в сагiтальному напрямку

У пацієнта віком 45 років на верхній щелепі є лише два зуба 13,23. Як має проходити дистальний край базису пластинкового протеза для забезпечення стабільності його функціонування:
Лежати близько до максимальної межі як у повному протезі
Не доходити до лінії "А" на 1 см
Не перекривати горби верхньої щелепи
Перекривати лінію "А" на 0,5 см
Розміщуватися довільно?

Жінка віком 53 роки звернулася до лікаря з метою протезування. Після об'єктивного обстеження вибрано конструкцію часткових знімних протезів на верхню і нижню щелепи. Під час перевірки конструкції протеза виявилось, що міжзубний контакт у бічних ділянках спостерігається лише зліва, а справа є щілина між зубами. Як виправити цю помилку в клініці:
Накласти розігріту смужку воску в правій бічній ділянці
Зняти зуби в правій бічній ділянці верхнього протеза
Накласти розігріту смужку воску в передньому відділі
Зняти зуби в правій бічній ділянці нижнього протеза
Зняти зуби в бічних ділянках обох протезів?

Пацієнт віком 50 років звернувся до лікаря з метою протезування. Зубна формула: 18, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Стан опорних зубів задовільний. Який тип кріплення забезпечує найліпші умови фіксації:
Площинне
Точкове
Трансверзальне
Сагітальне
Лінійне?

Жінка віком 58 років звернулася до лікаря зі скаргами на часті поломки знімного пластинкового протеза. З анамнезу відомо, що пацієнтка страждає бруксизмом. З якого матеріалу доцільно виготовити базис протеза для запобігання розламуванню протеза:
Металу (кобальтово-хромового сплаву)
"Фтораксу"
"Редонту"
"Етакрилу"
"Ортосилу-М"?

Чоловік віком 65 років звернувся до лікаря з метою протезування. Об'єктивно: 43, 33 зуби зруйновані на 2/3. Електроодонтодіагностика (ЕОД) 6 мкА. Інші зуби на нижній шелепі відсутні. Які коронки потрібно виготовити для фіксації знімного протеза:
Телескопічні
Пластмасові
Екваторні
Суцільнолиті
Напівкоронки?

Пацієнтці віком 45 років планують виготовити ЧЗПП на нижню щелепу. Об'єктивно: коронки зубів високі, зуби стійкі. Коміркова частина щелепи помірно атофована. Яку відбиткову масу краще використати:
"Сієласт-69"
"Репін"
"Дентол-С"
"Стоматпласт-2"
"Дентафоль"?

Пацієнту віком 64 роки виготовляють часткові протези для верхньої і нижньої щелеп. Об'єктивно: зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Прикус ортогнатичний. Проводять вибір кламерів для фіксації протезів. Які кламери найчастіше застосовують у часткових пластинковихпротезах:
Утримувальні
Опорні
Опорно-утримувальні
Ясенні
Зубокоміркові?

Чоловік віком 63 роки скаржиться на погіршення фіксації і часті поломки часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи, яким користується понад 5 років. Об'єктивно: коміркова частина нижньої щелепи в беззубих ділянках значно атрофована. Протез балансує. Яка найімовірніша причина погіршення фіксації та частих поломок протеза в цьому випадку:
Атрофія коміркової частини щелепи
Приймання твердої їжі
Стирання штучних зубів
Користування протезом під час сну
Неправильне зберігання протеза?

Пацієнтка віком 45 років скаржиться на погіршення фіксації та часті поломки часткового знімного пластинкового протеза на нижній щелепі, яким користується протягом 5 років. Об'єктивно: коміркова частина беззубих ділянок значно атрофована, протез балансує. Яка найімовірніша причина погіршення фіксації та частих поломок протеза пацієнтки:
Атрофія коміркового відростка?
Приймання твердої їжі
Стирання штучних зубів
Неправильне зберігання протеза
Користування протезом під час сну

Пацієнту віком 58 років виготовлено знімний частковий протез для верхньої щелепи. Під час оцінки якості його виготовлення виявлено дрібні нори у всій товщі базису. Що спричинило утворення пор:
Швидке зростання температури при полімеризації пластмаси
Швидке охолодження кювети після полімеризації пластмаси
Використання пластмаси з минулим терміном придатності
Велика товщина пластмаси
Мала товщина пластмаси?

У пацієнта віком 47 років на внутрішній поверхні нижньої щелепи в ділянці малих кутніх зубів наявні округлі кісткові виступи розміром до 0,7— 0,8 см. Якою має бути тактика лікаря при виготовленні часткового пластинкового протеза:
Виготовити протез з еластичною прокладкою
Виготовити протез із пелотами Кемені
Виготовити протез з металевим базисом
Виготовити базис з отворами для екзостозів
Виготовити протез із пелотами?

Жінка віком 44 роки звернулася з приводу протезування зубів. Зубна формула: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 31, 41, 42. Зуби інтактні, нерухомі, коронки високі. Слизова оболонка порожнини рота без видимих патологічних змін. Прикус ортогнатичний. Планують виготовлення часткового пластинкового протеза для нижньої щелепи з кламерами за Кемені. Який вид кламера запропонував цей автор:
Зубокомірковий
Литий утримувальний
Гнутий дротяний
Литий опорно-утримувальиии
Пластмасовий?

Пацієнту віком 53 роки виготовляють частковий пластинковий протез для верхньої щелепи. Зубна формула: 23. Зуб 23 покритий повною металевою коронкою, має рухомість І ступеня. Відбиток із верхньої щелепи буде отримано еластичним матеріалом. Яку відбиткову ложку краще застосувати:
Пластмасову?
Стандартну
Воскову
Перфоровану
Індивідуалізовану

Пацієнт віком у 42 роки 2 дні тому після видалення нижніх фронтальних зубів був виготовлений безпосередній протез. Коли має бути виготовлений постійний протез:
Через 2-3 міс
Через тиждень
Через 1 рік
Після закінчення терапевтичного лікування
Через 3-4 роки?

Чоловік віком 43 роки скаржиться на утруднене вживання їжі. Об'єктивно: на верхній щелепі наявні 13, 12, 11, 26 зуби, нерухомі, коронки їх високі, з добре збереженим екватором, не конвергують. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцію протеза слід запропонувати пацієнту:
Частковий знімний протез із кламерною фіксацією на 13, 26 зубах?
Частковий знімний протез з атачменом на 13 й одноплечим кламером на 26 зубах
Бюгельний протез із кламерною фіксацією на 11, 12, 13, 26 зубах
Частковий знімний протез із телескопічною фіксацією на 13 і кламерною на 26 зубах
Частковий знімний протез із потроєними кламерами на 11, 12, 13 зубах і одноплечим на 26 зубі

При виготовленні частково-знімного пластинкового протеза після закінчення моделювання воскового базису штучні зуби і плечі кламерів ретельно звільняють від воску і протирають ватним тампоном, змоченим у:
Бензині
Спирті етиловому 96%
Метилметакрилаті
Воді
Ізоляційному лаку?

Пацієнтка віком 57 років скаржиться на біль під протезом на нижній щелепі. Об'єктивно: на нижній щелепі частковий знімний пластинковий протез із кламерною фіксацією на 43, 32 зубах, який відповідає усім вимогам. Протез було виготовлено 3 дні тому. Слизова оболонка в ділянці внутрішньої косої лінії справа гіперемійована. Яка тактика лікування є найоптимальнішою:
Перевірити оклюзію та провести корекцію базису протеза в ділянці внутрішньої косої лінії справа
Провести корекцію оклюзійної площини і базису протеза в ділянці внутрішньої косої лінії справа
Провести перебазування протеза звичайною пластмассою
Виготовити новий частковий знімний протез на нижню щелепу
Провести перебазування протеза м'якою пластмасою?

Пацієнту віком 65 років виготовляють знімний частковий протез для верхньої щелепи. Визначено центральну оклюзію. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Перевірка воскової композиції протеза
Корекція протеза
Зняття відбитків
Здача протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Пацієнту віком 65 років виготовляють частковий знімний протез для нижньої щелепи. Проведено перевірку воскової композиції протеза. Який клінічний етап протезування має бути наступним:
Накладання протеза
Зняття відбитків
Визначення центральної оклюзії
Корекція протеза
Виготовлення гіпсових моделей?

Чоловік скаржиться на печіння в ділянці слизової оболонки твердого піднебіння при користуванні частковим знімним пластинковим протезом, виготовленим тиждень тому. Діагностовано алергійний контактний стоматит. Визначте тактику лікування, коли відомо, що умов для виготовлення дугового протеза немає, а пацієнт уперше користується знімною конструкцією:
Виготовлення нового знімного протеза з металевим базисом?
Кип'ятіння раніше виготовленого протеза в дистильованій воді протягом 10 хв
Накладання виготовленого протеза з частим полосканням водою та прийманням гіпосенсибілізувальних засобів
Виготовлення нового протеза з додаванням у пластмасове тісто меншої кількості мономера
Виготовлення нового протеза з додаванням у пластмасове тісто меншої кількості полімеру

Пацієнт віком 58 років звернувся до лікаря з приводу протезування. Об'єктивно: наявний 22 зуб, нерухомий, інтактний. Комірковий гребінь атрофований, піднебіння пласке. Планують виготовлення знімного протеза. Якою має бути тактика лікаря щодо 22 зуба:
Виготовити телескопічну коронку
Видалити
Депульпувати
Виготовити штифтовий зуб
Не виконувати ніяких маніпуляцій?

У пацієнтки віком 35 років, вчительки, рентгенологічно в ділянці 11, 12 зубів виявлено велику ра-дикулярну кісту. Який з наведених видів протеза слід запропонувати пацієнтці відразу після видалення зубів:
Імедіат-протез (безпосередній протез)
Металокерамічний протез
Бюгельний протез
Штампований мостоподібний протез з опорними комбінованими коронками
Металопластмасовий протез?

Чоловік віком 53 роки скаржиться на утруднене жування та естетичний недолік унаслідок втрати верхніх передніх зубів. Об'єктивно: зуби, що залишилися на верхній та нижній щелепах, нерухомі, інтактні, не конвергують, перкусія їх безболісна. Прикус ортогнатичний. Яку конструкцію дугового протеза доцільно застосувати в цьому випадку:
З розщепленою або Л-подібною дугою?
З телескопічною фіксацією
Звичайну з двома кламерами Акера
З коловою дугою
З кламерами Джексона

Після виготовлення бюгельного протеза на верхню щелепу оцінюють якість виготовленої конструкції. Укажіть межі допустимої ширини дуги протеза:
5—8 мм
8-10 мм
3—5 мм
10-12 мм
12-15 мм.

Жінка віком 48 років скаржиться на відсутність 38, 37, 36, 45, 46, 47, 48 зубів. Зуби 35, 44 інтактні, нерухомі, коронки анатомічної форми, досить високі, атрофія коміркової частини нижньої щелепи незначна. Яку ортопедичну конструкцію найдоцільніше запропонувати в цьому випадку:
Бюгельний протез
Мостоподібний протез
Знімний пластинковий протез
Мікропротез
Адгезивний мостоподібний протез?

Чоловік віком 28 років звернувся до лікаря з приводу протезування. Об'єктивно: відсутні 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронки 18, 13, 23, 28 зубів високі, екватори виражені. Яку конструкцію протеза функціонально найдоцільніше використати в цьому випадку:
Бюгельний протез
Штамповано-паяні мостоподібні протези
Металокерамічний протез з опорою на 23, 28 та 13, 18 зуби
Адгезивні мостоподібні протези
Частковий пластинковий протез?

Жінка віком 45 років звернулася до лікаря з метою протезування. Об'єктивно: дефект зубного ряду І класу за Кеннеді, відсутні 36, 37, 38, 46, 47, 48 зуби. Прикус фіксований. Коронки 35 і 45 зубів низькі, з погано вираженою анатомічною формою, інтактні. Хворій виготонляють бюгельний протез. Яка система фіксації бюгельного протеза найдоцільніша в цьому випадку:
Телескопічна система фіксації
Атачмени
Кламер Роуча
Комбінований кламер Аккера—Роуча
Безперервний кламер?

Чоловік віком 65 років звернувся до лікаря з метою протезування. Об'єктивно: 43, 33 зуби зруйновані на 2/3. Електроодонтодіагностика (ЕОД) 6 мкА. Інші зуби на нижній шелепі відсутні. Які коронки потрібно виготовити для фіксації знімного протеза:
Телескопічні
Пластмасові
Екваторні
Суцільнолиті
Напівкоронки?

У пацієнтки віком 48 років користування бюгельним протезом на верхню щелепу на еластичних атачменах не дає відчуття комфорту, має місце рухомість протеза під час пережовування їжі та артикуляції. Пацієнтка просить зробити нові протези з урахуванням зазначених недоліків. Об'єктивно: клінічні коронки опорних зубів низькі. Яку систему фіксації найдоцільніше застосувати в цьому випадку:
Телескопічну
Балочну
Замкову
Сідлоподібну
Кламерну?

Пацієнту віком 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи. Об'єктивно: зубна формула 33, 32, 31, 41, 42, 43, 48. Зуби інтактні, коронки високі. На етапі перевірки каркаса протеза оцінюють товщину його дуги. Який з перелічених показників товщини дуги найбільшою мірою відповідає вимогам:
1,5-2 мм?
2,1-2,4 мм
0,3-0,5 мм
0,6-0,9 мм
1-1,4 мм

Пацієнту віком 54 роки, згідно з показаннями, потрібно виготовити бюгельний протез на нижню щелепу. Дефект зубного ряду — III клас, 1-й підклас за Кеннеді. Особливість опорних зубів — різко виражений екватор. Який тип кламера за системою Нея потрібно застосувати в цьому випадку:
Другий?
П'ятий
Перший
Третій
Четвертий

Пацієнту віком 64 роки виготовляють бюгельний протез на верхню щелепу. Об'єктивно: дефект зубного ряду II класу за Кеннеді. Після проведеної паралелометрії встановлено типи межових ліній на опорних зубах. На 24 зубі межова лінія І типу. Який тип кламера за системою Нея доцільно застосувати:
Перший
Четвертий
Другий
Третій
П'ятий?

Пацієнт віком 50 років скаржиться на відсутність 37, 36, 45, 46, 47 зубів. Зуби 35, 38, 44, 48 інтактні, нерухомі, коронки вираженої, збереженої анатомічної форми, досить високі, підносно паралельні між собою. Межоиа лінія має типовий напрямок: проходить по 35, 44 опорних зубах. Який фіксувальний елемент слід використати в бюгельному протезі з опорою на 35, 44 зуби:
Кламер Аккера
Кламер Джексона
Кламер Роуча
Телескопічну фіксацію
Гнутий дротяний кламер?

Жінка віком 47 років звернулася до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Зубна формула: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43. Опорні зуби стійкі, коронки їх мають виражену анатомічну форму. Планують виготовлення 6югельного протеза. Який тип опорно-утримувального кламера бажано застосувати:
Перший
Другий
Четвертий
Третій
П'ятий?

Пацієнт скаржиться на біль у піднебінні при користуванні бюгельним протезом на верхню щелепу. При обстеженні виявлено, що дуга протеза травмує піднебіння. Якою має бути відстань між дугою бюгельного протеза на верхню щелепу і піднебінням:
0,5-1 мм
0 мм
2-2,5 мм
2,5-3 мм
3-3,5 мм?

Пацієнту віком 47 років планують виготовлення суцільнолитого бюгельного протеза для нижньої щелепи з комбінованими кламерами.Яку відбиткову масу краще застосувати для отримання робочого відбитка:
"Хромапан"
Гіпс
"Дентафоль"
"Дентол"
"Ортокор"?

Жінка віком 45 років звернулася до лікаря з метою протезування. Об'єктивно: дефект зубного ряду III класу 1-го підкласу за Кеннеді, відсутні 46, 45, 44, 34, 35, 36 зуби. Прикус фіксований. Коронки 47, 43, 33, 37 зубів високі, з добре вираженою анатомічною формою, інтактні. Хворому виготовляють бюгельний протез. Яка система фіксації протеза найоптимальніша в цьому випадку:
Балочна система Румпеля
Атачмени
Кламер Роуча
Безперервний кламер
Телескопічна система фіксації?

У пацієнта віком 45 років однобічний кінцевий дефект зубного ряду нижньої щелепи, що закінчується 45 зубом. Планують виготовлення бюгельного протеза. Де слід розмістити оклюзійну накладку, щоб запобігти функціональному перевантаженню 45 зуба:
У міжзубному проміжку між 44 і 45 зубами
У дистальній щілині 45 зуба
У дистальній щілині 44 зуба
У медіальній щілині 44 зуба
Не має значення?

Пацієнт віком 43 роки звернувся в клініку зі скаргами на біль при користуванні бюгельним протезом. Об'єктивно: у ділянці розміщення дуги бюгельного протеза спостерігають запалення слизової оболонки. Оклюзійні співвідношення штучних і природніх зубів у нормі. Яке має бути співвідношення дуги протеза до слизової оболонки твердого піднебіння з метою профілактики травматичних ушкоджень:
Щільно прилягати до піднебіння
Відстояти від слизової оболонки на 1 мм
Відстояти на 3 мм
Повторювати рельєф слизової оболонки
Не розміщуватись на піднебінні?

Пацієнту віком 45 років планують виготовлення бюгельного протеза для верхньої щелепи. В анамнезі висока чутливість до хрому. Зубна формула: 15, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24. Зуби нерухомі, інтактні, високі. Слизова оболонка без патологічних змін. Який матеріал слід використати для виготовлення каркасу бюгельного протеза:
Сплав золота 750-ї проби
Сплав золота 900-ї проби
Кобальтово-хромовий сплав
Сплав ЦД-190
Сплав ПД-250?

Пацієнтці віком 47 років виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи. Зубна формула: 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45. Зуби інтактні, коронки високі. При перевірці каркаса протеза оцінюють ширину його дуги. Яка найоптимальніша ширина дуги протеза:
2,5-3,5 мм
0,5-1 мм
1-1,5 мм
1,5-2 мм
4—5 мм?

Пацієнт віком 45 років скаржиться на утруднене пережовування їжі. Зубна формула: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Спостерігається патологічна рухомість зубів І ступеня. Яку конструкцію протеза раціональніше використати в цьому випадку:
Бюгельний протез із опорно-утримувальними кламерами
Консольні мостоподібні протези
Частковий знімний пластинковий протез
Мостоподібний протез на телескопічних коронках
Суцільнолиті мостоподібні протези?

Чоловік віком 60 років скаржиться на рухомість зубів на обох щелепах, відсутність зубів у бічних ділянках, погане пережовування їжі. Об'єктивно: наявні 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 36, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44 зуби, коміркові відростки помірно атрофовані. Зуби 11, 12, 13, 21, 23 мають рухомість II ступеня. Яку ортопедичну конструкцію слід виготовити:
Бюгельні протези із шинувальними елементами на верхню і нижню щелепи
Частковий знімний протез на верхню і нижню щелепи
Частковий знімний протез із шинувальиими елементами на верхню щелепу, звичайний — на нижню.
Частковий знімний протез із шинувальними елементами на нижню щелепу, звичайний — на верхню
Мостоподібний і частковий знімний протези — на верхнюю щелепу, звичайний частковий — на нижню?

Пацієнт віком 53 роки скаржиться на утрудене жування. Зубна формула: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 37, 33, 32, 31, 41, 42, 46, 47. Нижні зуби інтактні, коронки їх високі, з вираженим екватором, мають патологічну рухомість І ступеня. Прикус ортогнатинний, слизова оболонка біля фронтальних зубів має ознаки запалення, на інших ділянках без патологічних змін. Рентгенографія: резорбція коміркового відростка на 1/3 висоти коренів, рівномірна за горизонтальним типом. Укажіть спосіб протезування:
Бюгельний протез із шинувальними елементами
Мостоподібні протези з опорою на 47, 46, 42, 33, 37 зуби
Частковий знімний пластинковий протез із пластмасовим базисом
Частковий знімний протез із металевим базисом
Бюгельний протез із атачменами?

Пацієнт віком 40 років звернувся до лікаря зі скаргами на естетичний дефект, неможливість відкушування їжі, порушення мови. Зубна формула: 18, 17, 12, 11, 21, 22 23 24, 25, 26, 27, 28, 38, 37, 36, 35, 34' 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Збережені зуби верхньої щелепи нерухомі. Екватори добре виражені. Штучні коронки і мостоподібний протез на нижній щелепі відповідають критеріям норми. Комірковий відросток у ділянці дефекту зубного ряду — овальної форми, покритий щільною, малопіддатливою слизовою оболонкою, пальпаторно неболючий. Прикус ортогнатичний. Яку ортопедичну конструкцію треба виготовити пацієнту:
Бюгельний протез з опорно-утримувальними кламерами
Адгезивний мостоподібний протез
Мостоподібний протез із опорою на 17 та 12 зуби
Мостоподібний протез із опорою на 18, 17 та 12 зуби
Мостоподібний протез з опорою на 18, 17 та 12, 11 зуби?

Пацієнтка віком 49 років звернулася до клініки ортопедичної стоматології з метою протезування. Зубна формула: 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43. Зуби нерухомі. Анатомічна форма коронок збережена. Хворій запропоновано бюгельний протез. Який тип опорно-утримувального кламера за системою Нея бажано застосувати в цьому випадку:
Четвертий
Другий
Третій
Перший
П'ятий?

Пацієнт віком 48 років скаржиться на порушення функції жування, відсутність зубів на верхній щелепі зліва. З анамнезу з'ясовано, що зуби втрачено внаслідок ускладненого карієсу протягом 12 років. Зубна формула: 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 28, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Прикус ортогнатичний. Хворому виготовляють бюгельний протез на верхню щелепу. Який вид кламера потрібно використати на 23 зуб:
Кламер Роуча
Одноплечий кільцевий
Комбінований
Одноплечий кламер зворотної дії
Кламер Аккера?

Пацієнт віком 52 роки скаржиться на порушення функції жування, відсутність кутніх зубів на нижній щелепі. З анамнезу відомо, що зуби поступово руйнувалися, корені видалені 1,5 міс тому. Зубна формула: 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 33, 32, 31, 44, 43, 42, 41. Прикус у фронтальній ділянці ортогнатичний. Зуби 16 і 26 запломбовані, 44, 43, 42, 32, 33, 34 — нерухомі, 41, 31. — мають рухомість 1 ступеня. Хворому виготовляють бюгельний протез. Який вид кламера доцільно використати в конструкції протеза:
Безперервний з 44 по 34 зуби
Перекидний
Опорно-утримувальиий кламер на 44, 34 зуби
Багатоланковий на 41 та 31 зуби
Стрічковий?

Пацієнту віком 42 роки виготовляють бюгельний протез для верхньої щелепи. Зубна формула: 18, 17, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 28. Зуб 28 нахилений у бік щоки. Який тип кламера за системою Нея слід використати:
П'ятий?
Перший
Другий
Четвертий
Третій

Хворому виготовляють бюгельний протез для нижньої щелепи. Зубна формула: 34, 33, 32, 31, 41, 42, 43, 44. Зуб 44 має нахил у бік щоки. Який тип кламера за системою Нея слід використати:
Четвертий
Третій
Перший
Другий
П'ятий?

Хворому Ю., 67 років, виготовляється частковий знімний пластинчастий протез на верхню щелепу. Об'єктивно: зубна формула 14, 13, 12, 11, 21, 22, 23, 24, 25. Клінічні коронки 14, 25 зубів мають конічну форму, стійкі. На рентгенограмі зміни в періапікальних тканинах відсутні. При вивченні моделі в паралелометрі виявлено незначний щічний нахил опорних зубів. Які опорно-утримуючі кламери найбільш доцільно, на Вашу думку застосувати в даній ситуації?
Кламер 4 типа за Неєм
Кламер 3 типа за Неєм
Кламер 2 типа за Неєм
Кламер 1 типа за Неєм
Кламер 5 типа за Неєм

Хворому 54 років планується виготовлення бюгельного протеза на верхню щелепу з балковою фіксацією. За якої умови вона може бути застосована?
Високі клінічні коронки опорних зубів
Низькі клінічні коронки опорних зубів
Виражений екватор коронок опорних зубів
Глибоке піднутріння в ділянці опорних зубів
Конвергенція опорних зубів

На етапі перевірки каркасу бюгельного протезу на верхню щелепу виявлено, що сідло віддалено від альвеолярного відростка на 5 мм. Яка відстань повинна бути між каркасом сідла бюгельного про- тезу та альвеолярним відростком щелепи?
Не менше - 1,5 мм
0
Не менше - 0,5 мм
Не менше - 1 мм
Не менше - 2,5 мм

Хвора 33 роки, звернулась в стоматологічну полік-лініку зі скаргами на рухомість зубів, кровотечу ясен. В 23 роки вперше помітила рухомість зубів у перед-ній ділянці, яка значно збільшилась після втрати зубів у бічних ділянках. Об'єктивно: просліджується ско-рочення нижньої треті обличчя, вираженість носогубних складок. Зубна формула: 15, 14,13,12,11,21,22,23, 24,31, 32,33,34, 38, 41, 42, 43, 44,48. Глибина пародон-тальних кішень визначена градуірованим 2-5 мм. За допомогою R-логічних та клінічних досліджень, про-ведений математичний рахунок залишкової потуж-ності пародонту зубів верхньої та нижньої щелеп, яка становить 39,8; 27,8%. Який вид раціонального проте-зування може бути застосований у хворого з враху- ванням залишкової потужності пародонту?
Бюгельні протези з використанням шинуючих пристроїв та кламерів Роуча
Часткові знімні протези на верхню та нижню щелепи
Мостоподібні протези на нижню щелепу з опорою на 33,34,38,43, 44,48 зуби та частковий знімний протез на верхню щелепу
Частковий знімний протез на верхню щелепу та знімний протез з використанням системи Румпеля на нижню щелепу
Бюгельний протез на верхню щелепу та мостоподібні протези на нижню щелепу

Пациентка 65 лет жалуется на утрату зубов на верхней и нижней челюстях. Из анамнеза выяснено, что она страдает ишемической болезнью сердца, три месяца назад перенесла инфаркт. Объективно: в зубных рядах челюстей утрачены первые, вторые премоляры и первые моляры, остальные зубы есть. Зубы устойчивые, коронки зубов высокие. Исходя из клинического статуса, выберите целесообразные протезы для данной больной.
Бюгельные протезы.
Паяные мостовидные протезы.
Металлокерамические мостовидные протезы.
Съемные мостовидные протезы.
Частичные съемные протезы.

Женщина 45 лет, обратилась в клинику с жалобами на дискомфорт при приеме пищи, эстетический и фонетический дефекты. Об-но: на нижней челюсти отсутствие зубов, кроме 33,34,43,44-- 1-2 степени подвижности. Диагноз: дефект зубного ряда на нижней челюсти 1 класс по Кеннеди,1 подкласс. Вопрос: Выберите вид ортопедической конструкции при данной патологии?
Бюгельный протез по Румпелю
Частичный съемный пластиночный протез с кламмерной фиксацией на 34,44
Бюгельный протез на аттачменах
Бюгельный протез с многозвеньевым непрерывным кламмером
Бюгельный протез с телескопической фиксацией

У хворої П., 55р., рухомiсть 44, 43, 42, 41, 31, 32, 33 зубiв I-П ступенiв. 46, 45, 34, 35, 37 вiдсутнi. Яку конструкцiю протезу потрiбно застосувати в даному випадку, щоб запобiгти подальшому розвитку захворювання?
Бюгельний протез з багатоланковим кламером.
Мостоподiбний протез з опорою на 47, 44, 43,42,41, 31,32, 33 36 i промiжною частиною 46, 45, 34, 35, 37
Бюгельний протез з атачменами без додаткового кламера.
Пластмасовий частковий знiмний протез
Мостоподiбний консольний протез з опорою на 43, 42,41, 31, 32, 33 i промiжною частиною 45, 46, 34, 35.

Хворому Е., 49 р. при двосторонньому кiнцевому дефектi з вiдсутнiстю молярiв i премолярiв планують виготовлення бюгельного протезу з опорно-утримуючими кламерами на 33 та 43. Названi зуби iнтактнi, стiйкi, альвеолярний гребiнь Ш типу за Ельбрехтом. Що необхiдно здiйснити для запобiгання розхитування опорних зубiв?
Ввести в конструкцiю бюгельного протезу багатоланковий кламер.
Шинування наявних зубiв естетичною незнiмною конструкцiєю.
Застосувати непрямi фiксатори.
Застосувати прямi фiксатори.
Зменшити площу оклюзiйних накладок.

Який кламер слiд застосувати при виготовленнi знiмного протеза, якщо опорний зуб має невисоку коронку або кламер помiтний при усмiшцi?
Кламер Кеменi.
Кламери системи Нея.
Кламер Фера.
Кламер зворотньої дiї.
Кламер Елiота.

У пацiєнта Ф., 45 р., одностороннiй кiнцевий дефект зубного ряду н/щ, що закiнчується 45 зубом, планується замiстити бюгельним протезом. Де слiд розмiстити оклюзiйну накладку, щоб попередити функцiональне перевантаження 45 зуба?
У мiжзубному промiжку мiж 44 та 45 зубами.
У дистальнiй фiссурi 44 зуба.
У медiальнiй фiссурi 44 зуба.
У дистальнiй фiссурi 45 зуба.
Не має значення.

Хворий 28 рокiв. Об'єктивно: вiдсутнi 14, 15, 16, 17 та 24, 25, 26, 27 зуби. Коронки 18, 13, 23, 28 зубiв високi, екватори вираженi. Яку конструкцiю протеза функцiонально найдоцiльнiше використати в даному випадку?
Бюгельний протез
Металокерамiчний протез з опорою на 23, 28 та 13, 18 зуби
Адгезивнi мостоподiбнi протези
Штамповано-паянi мостоподiбнi протези
Частковий пластинковий протез

Хвора Р., 40 рокiв потребує зубного протезування.Об"єктивно: 18 00 00 00 00 13 12 11 21 22 23 00 00 00 00 28 47 46 45 44 43 42 41 31 32 33 34 35 36 37 38 Хворiй планується виготовити бюгельний протез. Коронки 18, 13 та 23, 28 зубiв низькi з неправильни екват


Создан 06 июн 2007  Комментарии       
Всего 7, последний 3 года назад
Makross 20 апр 2011 ответить
Надо ответы
Makross 20 апр 2011 ответить
Ответы не приходят :(
коля 31 мар 2013 ответить
а ви самі думайте)))
andrewvalko9 06 июн 2013 ответить
Otvetu gde
andrewvalko9 06 июн 2013 ответить
Pochemy net otvetob
Nikolaenko-Yanna 24 фев 2016 ответить
Пришлите ответы, пожалуйста)
Yanna110 02 мар 2016 ответить
жду ответов)
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
 

Украинская Баннерная Сеть
Med-Doc.INFO - Портал для врачей, студентов, пациентов.
Український біологічний сайт Благотворительный Фонд АДВИТА. Сбор пожертвований на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями Переводчик онлайн Счетчик посещений Counter.CO.KZ CO.KZ WebGroup NataHaus.ru - Лучшие книги Интернета и прочие новости